Giáo dục

  • Tự chủ tuyển sinh cần lộ trình phù hợp
  • Tự chủ tuyển sinh cần lộ trình phù hợp

    • 01/10/2020 03:44:49
    • Minh Hường/VOV1
    • 0

    Thực tế tuyển sinh của nhiều trường cho thấy, cần có lộ trình phù hợp bởi không phải trường nào cũng có thể thực hiện tự chủ tuyển sinh trong vòng 1-2 năm tới.