Nhịp sóng

  • Đi theo đường dây 559 tiến vào Sài Gòn
  • Đi theo đường dây 559 tiến vào Sài Gòn

    • 22/05/2019 05:00:00
    • Nguyễn Kim Trạch
    • 0

    Tháng 3/1975, đoàn phóng viên Đài TNVN được cử vào chiến trường miền Nam theo chế độ đi B để phản ánh cuộc tổng tiến công và nổi dậy của quân và dân miền Nam.