Nhịp sóng

 • Nhà báo Trần Thiên Nhiên đã đi xa
 • Nhà báo Trần Thiên Nhiên đã đi xa

  • 26/10/2019 09:10:32
  • Đồng Mạnh Hùng
  • 0

  Ông đã đi xa... nhưng thương hiệu 'Trần Thiên Nhiên' sẽ còn mãi trong công chúng phát thanh một thời và các đồng nghiệp Đài Tiếng nói Việt Nam.

 • Người làm báo dấn thân và nỗi lo phơi nhiễm
 • Người làm báo dấn thân và nỗi lo phơi nhiễm

  • 12/09/2019 12:00:00
  • Thành Công
  • 0

  Dù biết rõ những rủi ro có thể xảy đến trong khi tác nghiệp, nhưng những phóng viên tham gia đưa tin về vụ cháy vẫn không thể lường được khả năng phơi nhiễm