Nhịp sóng

 • Công nghệ truyền thông trong kỷ nguyên số
 • Công nghệ truyền thông trong kỷ nguyên số

  • 26/06/2020 10:00:00
  • Đỗ Minh
  • 0

  Tại LHPT toàn quốc lần thứ XIV đã diễn ra hội thảo 'Công nghệ truyền thông trong kỷ nguyên số' giới thiệu những công nghệ mới trong lĩnh vực PT-TH.

 • Phát thanh trong kỷ nguyên số và xu thế ở Việt Nam
 • Phát thanh trong kỷ nguyên số và xu thế ở Việt Nam

  • 20/06/2020 07:46:34
  • Th.S Vũ Hải Quang/ Phó Tổng Giám đốc Đài TNVN
  • 0

  Kỷ nguyên số đã tạo nên một thế giới phẳng, đã lập lại cả trật tự của thế giới, đã làm thay đổi cả tâm lý, tập quán, thói quen... của con người.

 • Nhớ nhà thơ Trương Hữu Lợi…
 • Nhớ nhà thơ Trương Hữu Lợi…

  • 03/06/2020 05:20:00
  • Anh Thư
  • 0

  'Người thơ chân thành sám hối/ trước những thánh thần lầm lũi ngày đêm'. 'Thánh thần' trong thơ Trương Hữu Lợi chính là nhân dân.