Nhịp sóng

 • Phát thanh trong kỷ nguyên số và xu thế ở Việt Nam
 • Phát thanh trong kỷ nguyên số và xu thế ở Việt Nam

  • 20/06/2020 07:46:34
  • Th.S Vũ Hải Quang/ Phó Tổng Giám đốc Đài TNVN
  • 0

  Kỷ nguyên số đã tạo nên một thế giới phẳng, đã lập lại cả trật tự của thế giới, đã làm thay đổi cả tâm lý, tập quán, thói quen... của con người.

 • Nhớ nhà thơ Trương Hữu Lợi…
 • Nhớ nhà thơ Trương Hữu Lợi…

  • 03/06/2020 05:20:00
  • Anh Thư
  • 0

  'Người thơ chân thành sám hối/ trước những thánh thần lầm lũi ngày đêm'. 'Thánh thần' trong thơ Trương Hữu Lợi chính là nhân dân.

 • Những ngày đầu làm báo
 • Những ngày đầu làm báo

  • 28/04/2020 07:30:00
  • Đình Khải
  • 0

  Năm 1973, mất gần 8 năm 'lắc chai, lắc lọ' trong phòng thí nghiệm ở Viện Nghiên cứu Hóa học (Bộ Công nghiệp nặng), tôi mới bước vào nghề làm báo phát thanh.

 • Vĩnh Trà - Người thợ săn
 • Vĩnh Trà - Người thợ săn

  • 22/04/2020 05:30:00
  • Phan Quang
  • 0

  Vĩnh Trà nói rõ ngay từ những trang đầu, đây là chuyện nhà báo săn tìm chi tiết để viết bài, và cuốn sách của anh do đó được gọi là 'Bút ký về nghề'.