Hồ sơ tư liệu

 • Việt Nam - Nhật Bản: Tình thêm bền chặt
 • Việt Nam - Nhật Bản: Tình thêm bền chặt

  • 22/10/2020 07:33:09
  • Hà Anh
  • 0

  Mối quan hệ ngoại giao hữu nghị Việt - Nhật, vừa chạm mốc 47 năm, theo đó, cũng thực sự thêm thăng hoa, thêm bền chặt, thực chất hơn, và cũng đằm thắm hơn.

 • 'Thiên đường' của người già

  • 30/09/2020 11:52:06
  • Hà Anh
  • 0

  Dù còn nhiều thách thức không dễ vượt qua, nhưng ở nhiều quốc gia, chính sách an sinh cho người già từ lâu đã rất được chú trọng.

 • 43 năm, một vị thế…
 • 43 năm, một vị thế…

  • 24/09/2020 03:49:05
  • Hà Anh
  • 0

  43 năm là thành viên của LHQ, Việt Nam có những đóng góp thiết thực vào các hoạt động của tổ chức này, tham gia ngày càng hiệu quả sâu rộng trên nhiều lĩnh vực.

 • Tình đẹp của mùa Thu cách mạng
 • Tình đẹp của mùa Thu cách mạng

  • 02/09/2020 10:25:27
  • Hà Anh
  • 0

  Mối tình Nguyễn Văn Huyên - Vi Kim Ngọc là một trong những mối tình đặc biệt nhất của thuở cả dân tộc dốc sức làm nên cuộc cách mạng mùa Thu lịch sử.