Kinh tế

Tình hình trong nước và quốc tế
  • Tăng cường quản lý chất lượng thuỷ sản xuất khẩu
  • Tăng cường quản lý chất lượng thuỷ sản xuất khẩu

    • 25/03/2021 15:56:51
    • Vân Hồng
    • 0

    Để đạt mục tiêu xuất khẩu thủy sản năm 2021 đạt trên 8,7 tỷ USD, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xác định việc giám sát tốt dịch bệnh, quản lý chất lượng thủy sản là nhiệm vụ quan trọng.

Thị trường

Doanh nghiệp

Góc nhìn kinh tế