Tọa đàm 'Tự lực, tự cường-tạo đà phục hồi KT-XH và phát triển trong hội nhập'

Ngày 23/3, VOV1 cùng Trường ĐH Kinh tế - ĐH Quốc gia HN thực hiện tọa đàm 'Tự lực, tự cường - tạo đà phục hồi kinh tế-xã hội và phát triển trong hội nhập".

 

Chương trình gồm 2 phiên thảo luận:

- Phiên 1: Tự lực, tự cường trong thế giới hội nhập, toàn cầu hóa.

- Phiên 2: Tự lực, tự cường trong khôi phục và phát triển kinh tế xã hội giai đoạn hậu Covid 19.

Khách mời tham dự gồm các diễn giả, chuyên gia kinh tế trong nước và nước ngoài, lãnh đạo một số bộ, ngành, địa phương và các doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu.

Minh chứng sinh động cho ý chí tự lực, tự cường của cả đất nước

Phát biểu khai mạc tọa đàm, ông Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội khóa XV, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam cho biết, đất nước ta đã và đang từng bước thích ứng linh hoạt, an toàn kết hợp với phòng chống hiệu quả đại dịch Covid-19, cuộc sống đang dần trở lại bình thường. Tuy vậy, công cuộc phục hồi kinh tế - xã hội đất nước còn đang gặp nhiều khó khăn bởi dịch bệnh vẫn chưa kết thúc, tình hình chính trị và kinh tế thế giới đang có nhiều diễn biến khó lường khiến chuỗi cung ứng toàn cầu đang bị đứt gãy. Tất cả đang tạo ra những thách thức rất to lớn, nhưng đồng thời cũng chứa đựng nhiều cơ hội mới cho đất nước trỗi dậy, phát triển mạnh hơn.

“Trong một bối cảnh thế giới biến động như vậy, chúng ta lại càng thấy rõ hơn sự sáng suốt và đúng đắn của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh khi luôn luôn đề cao tinh thần tự lực, tự cường, coi đây là phương châm hành động trong quá trình lãnh đạo cách mạng và dân tộc Việt Nam. Đấy chính là sự tiếp nối truyền thống tự chủ, tự lực, tự cường của dân tộc ta trong suốt hàng nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước”, ông Đỗ Tiến Sỹ nêu rõ.

Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ phát biểu khai mạc tọa đàm.Khẳng định phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc là nội dung cốt lõi trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Thực tế 2 năm phòng, chống và thích ứng với đại dịch Covid-19 là một minh chứng sinh động cho ý chí tự lực, tự cường của cả đất nước và của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, của từng gia đình và mỗi người Việt Nam. Ông Đỗ Tiến Sỹ cho rằng, nội hàm của tự lực, tự cường rất rộng lớn. Tự lực, tự cường là tiền đề của độc lập, tự do và là điều kiện tiên quyết để phát triển quan hệ, vị thế ngoại giao, hội nhập thế giới.

“Tự lực, tự cường gắn liền với việc phát huy nội lực, sức mạnh tổng hợp của dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại. Tự lực, tự cường để xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ. Tinh thần tự lực, tự cường của dân tộc xây đắp nên bằng ý chí tự lực, tự cường, tự lực cánh sinh của mỗi cá nhân và trong từng tập thể; phát huy trí tuệ và sức sáng tạo vô tận của người Việt Nam”, ông Đỗ Tiến Sỹ nhấn mạnh.

Tham luận tại diễn đàn với chủ đề: “Xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và hội nhập kinh tế quốc tế theo đường lối của Đảng”, PGS.TS Nguyễn Ngọc Toàn, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cũng khẳng định, với chủ trương, đường lối và chính sách đúng đắn trong xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế của Đảng và Nhà nước, Việt Nam đã thu được những thành tựu kinh tế to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Kinh tế Việt Nam có tốc độ tăng trưởng cao, kim ngạch xuất nhập khẩu tăng nhanh, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế được nâng lên, đời sống nhân dân được cải thiện. Việt Nam đã có quan hệ ngoại giao, quan hệ kinh tế với hầu hết các nước và vùng lãnh thổ, tham gia vào WTO và nhiều hiệp định thương mại song phương, đa phương.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành công, PGS.TS Nguyễn Ngọc Toàn cho rằng, vẫn còn một số hạn chế trong quá trình xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế của Việt Nam trong thời gian qua. Đó là dù có nhiều cải thiện, năng lực nội sinh và sức cạnh tranh của nền kinh tế nước ta còn thấp.

“Đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế còn chậm, chưa tạo ra được đột phá để thúc đẩy tăng trưởng theo chiều sâu, dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo”, PGS.TS Nguyễn Ngọc Toàn nói.

Bên cạnh đó, Việt Nam chưa tận dụng hiệu quả các cơ hội có được từ hội nhập kinh tế quốc tế. Đồng thời, chúng ta còn có biểu hiện lúng túng, bị động trong bảo hộ sản xuất trong nước.

“Thương mại quốc tế còn phụ thuộc vào một số khách hàng, đối tác lớn, tạo ra những rủi ro khi có vấn đề với các thị trường, đối tác này. Hơn nữa, nền kinh tế Việt Nam có độ mở cao, tỷ trọng xuất nhập khẩu trên GDP lớn nên dễ chịu tác động bởi các cú sốc, các biến động kinh tế thế giới trong bối cảnh kinh tế thế giới ngày càng diễn biến phức tạp”, PGS.TS Nguyễn Ngọc Toàn chỉ rõ.

Mặt khác, nền kinh tế còn phụ thuộc nhiều vào khu vực có vốn nước ngoài. Đây là khu vực đóng góp lớn vào tăng trưởng kinh tế, xuất khẩu và cân đối cán cân thương mại. Trong khi đó, liên kết giữa các doanh nghiệp nước ngoài và trong nước còn yếu kém, lan tỏa công nghệ, tri thức của các doanh nghiệp có vốn nước ngoài còn thấp.

Thế giới đang có sự biến chuyển nhanh chóng dưới tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ 4, toàn cầu hóa, xung đột địa chính trị và các thách thức an ninh phi truyền thống. Do đó, theo ông Toàn, để đảm bảo độc lập, tự chủ về kinh tế, Việt Nam phải kiên định về đường lối, chiến lược phát triển, đó là: xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; nâng cao năng lực nội sinh của nền kinh tế Việt Nam, có khả năng thích ứng với các biến động kinh tế và các cú sốc bên ngoài; chủ động hội nhập, đa dạng, đa phương hóa quan hệ, Việt Nam làm bạn với tất cả các nước theo tinh thần Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế, tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

"Để giữ vững độc lập, tự chủ, càng cần phải đa dạng hóa các mối quan hệ, tranh thủ tốt các thể chế kinh tế đa phương, tránh rủi ro phụ thuộc vào một quốc gia, một thị trường”, PGS.TS Nguyễn Ngọc Toàn nêu quan điểm./.

PV/VOV.VN
 

 

 

Bình luận

    Chưa có bình luận