Sống khỏe

  • Phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con
  • Phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con

    • 26/06/2019 07:24:37
    • Lưu Hường
    • 0

    Để giảm nguy cơ lây truyền HIV từ mẹ sang con, việc xét nghiệm HIV sớm và điều trị sớm bằng ARV là yếu tố có tính chất quyết định.