Sống khỏe

  • Botulinum là chất độc khét tiếng số 1 thế giới
  • Botulinum là chất độc khét tiếng số 1 thế giới

    • 02/09/2020 10:52:55
    • Hương Giang
    • 0

    Botulinum được sinh ra bởi vi khuẩn Clostridium botulinum là chất độc khét tiếng số 1 thế giới, với liều 0,004μg/kg thể trọng, nó sẽ giết chết một người trưởng