Thị trường

  • Giữ ổn định giá bán lẻ xăng, dầu
  • Giữ ổn định giá bán lẻ xăng, dầu

    • 13/07/2020 06:17:08
    • Minh Long/VOV1
    • 0

    Sau khi sử dụng trích/nộp Quỹ bình ổn giá xăng, dầu, Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định giữ ổn định giá các mặt hàng xăng dầu tại kỳ điều hành lần này.