Thị trường

 • Đảm bảo nguồn cung thịt lợn
 • Đảm bảo nguồn cung thịt lợn

  • 21/06/2019 11:06:04
  • Vân Hồng
  • 0

  Cấp đông thịt lợn nhằm ổn định cung cầu được xem là giải pháp hữu hiệu ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, tính khả thi giải pháp này gặp phải một số 'điểm nghẽn'.

 • Đảm bảo nguồn cung thịt lợn
 • Đảm bảo nguồn cung thịt lợn

  • 21/06/2019 22:51:31
  • Vân Hồng
  • 0

  Cấp đông thịt lợn nhằm ổn định cung cầu được xem là giải pháp hữu hiệu.Tuy nhiên, bàn về tính khả thi giải pháp này đang gặp phải một số 'điểm nghẽn'.