Giải trí

  • Các nhà văn trẻ đã nhập cuộc?
  • Các nhà văn trẻ đã nhập cuộc?

    • 24/04/2019 06:00:00
    • Vân Khánh thực hiện
    • 0

    Trong dòng chảy văn chương đương đại, các nhà văn trẻ đã nhập cuộc hay chưa? Nhà văn Đỗ Tiến Thụy đã trao đổi với phóng viên VOV về chủ đề này.