Thanh Hóa xây dựng nông thôn mới: Việc gì khó, có thanh niên

Bằng sức trẻ, sự hăng hái và trí tuệ, tuổi trẻ Thanh Hóa đã chung tay xây dựng, đem lại sức sống, diện mạo mới cho nông thôn xứ Thanh.

 

Tuổi trẻ Thanh Hóa chung tay xây dựng nông thôn mới

Thanh Hóa là tỉnh có số lượng xã xây dựng nông thôn mới (NTM) lớn nhất cả nước với 573 xã, trong đó có 100 xã đặc biệt khó khăn. Sau 10 năm thực hiện xây dựng NTM, chương trình xây dựng NTM của tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng. Toàn tỉnh đến nay có khoảng 60% số xã đạt chuẩn NTM, vượt trước 1 năm so với kế hoạch đã đề ra. Thành quả ấy là nỗ lực của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong tỉnh, trong đó không thể thiếu vai trò xung kích của tuổi trẻ Thanh Hóa.

Thanh Hoá hiện có trên 1 triệu đoàn viên, thanh niên, trong đó có 80% là thanh niên nông thôn, chiếm 28% dân số, 55% lực lượng lao động xã hội. Để thu hút, tập hợp đông đảo lực lượng đoàn viên, thanh niên, tạo thành lực lượng to lớn xung kích tham gia phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng NTM của tỉnh, Tỉnh đoàn Thanh Hóa đã triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Tuổi trẻ Thanh Hóa chung tay xây dựng nông thôn mới”.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo, vận động các cấp bộ đoàn, đoàn viên thanh niên tích cực tham gia hưởng ứng, phát huy vai trò chủ động, sáng tạo trong hoạt động ứng dụng khoa học công nghệ, khởi nghiệp, góp phần tích cực trong phát triển kinh tế, xây dựng NTM.

Thanh Hóa có số lượng xã xây dựng NTM lớn nhất cả nước.

Song song đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phát động phong trào “Thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp" trong cán bộ ĐVTN, doanh nhân trẻ; triển khai mô hình “Bí thư chi đoàn tiên phong khởi nghiệp'', tổ chức cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp trong đoàn viên thanh niên tỉnh Thanh Hóa”, giai đoạn 2017 - 2020. Từ năm 2017 đến nay, toàn tỉnh đã có 758 ý tưởng của đoàn viên thanh niên tham dự cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp cấp tỉnh, trong đó có các mô hình, ý tưởng tiêu biểu, ứng dụng hiệu quả thành tựu khoa học công nghệ và được áp dụng vào thực tiễn như: Mô hình công ty điện tử quảng cáo led ABC; mô hình sản xuất than tre hoạt tính; mô hình Thiên phú Smart - chế tạo máy phục vụ tự động hóa nghề nấm... Qua cuộc thi đã cổ vũ, khuyến khích và xây dựng tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp, đổi mới sáng tạo của thanh niên, giúp thanh niên mạnh dạn ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào các mô hình khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo trong tất cả các lĩnh vực; ươm mầm cho các ý tưởng kinh doanh với những giải pháp tiềm năng bước ra thị trường.

Được tập huấn chuyển giao tiến bộ KHKT, công nghệ; tập huấn kiến thức mô hình kinh tế tập thể cho thanh niên, hướng dẫn xây dựng mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã..., tuổi trẻ Thanh Hóa đã xây dựng nhiều mô hình ứng dụng sáng tạo như: Mô hình ứng dụng phương pháp lai hữu tính trong chọn giống lúa thuần năng suất, chất lượng cao; mô hình ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất đá ốp lát, gạch không nung; mô hình sản xuất rau ăn lá, cây ăn quả theo tiêu chuẩn VietGap bằng phương pháp thủy canh NFT...

Việc thanh niên tham gia phát triển kinh tế, xây dựng các mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi, mô hình hợp tác xã thanh niên, câu lạc bộ thanh niên giúp nhau lập nghiệp, góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn là một minh chứng cho thấy cuộc vận động “Tuổi trẻ Thanh Hóa chung tay xây dựng nông thôn mới” đã thực sự đi vào cuộc sống của thanh niên, thu được những hiệu quả cụ thể, thiết thực, góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn.

Điều đáng nói nữa là nhận thức của mỗi đoàn viên thanh niên về sự cần thiết xây dựng NTM và xây dựng NTM nâng cao có chuyển biến sâu sắc, tạo sự đồng thuận, tự giác tham gia với trách nhiệm cao nhất của cộng đồng. Bởi thế, các đoàn viên thanh niên đã nhiệt tình tham gia xây dựng hạ tầng, cảnh quan và bảo vệ môi trường nông thôn, như: ­­­­­­Tham gia làm mới, tu sửa, phát quang đường giao thông nông thôn; vận động nhân dân tham gia xây dựng hàng rào; làm mới, sửa chữa hệ thống kênh mương nội đồng, nhà văn hoá, nhà nhân ái; vận động nhân dân hiến đất để xây dựng các công trình dân sinh; tổ chức các buổi dọn vệ sinh môi trường. Hoạt động bảo vệ môi trường được các cấp bộ Đoàn tổ chức gắn liền với các chiến dịch bảo vệ môi trường như: Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường, Ngày Môi trường thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn... nên đem lại hiệu quả rất cao.

Dấu ấn tuổi trẻ trên chặng đường xây dựng NTM

Đoàn viên, thanh niên địa phương và thanh niên tình nguyện đến từ các trường đại học, cao đẳng xóa các biển quảng cáo trái phép, sai quy định, trồng cây xanh, quét vôi cho cây xanh trên các tuyến đường; khơi thông lòng kênh, công trình “Thắp sáng đường quê”, phong trào “Bê tông hóa giao thông thuỷ lợi nội đồng”, huy động hàng chục ngàn ngày công của đoàn viên thanh niên tham gia xây dựng NTM. Các hoạt động tham gia bảo vệ môi trường như: “Thứ 7 tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”; thực hiện tuyến đường “Thanh niên tự quản xanh - sạch - đẹp” được triển khai sôi nổi.

Thu hoạch rau thủy canh ở xã Quảng Tân, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa.

Đoàn thanh niên các cấp đã tham gia xây dựng đời sống văn hóa nông thôn gắn với việc vận động đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, tham gia các hoạt động lễ hội lành mạnh; vận động đoàn viên thanh niên nông thôn đi đầu bài trừ các hủ tục lạc hậu, gương mẫu thực hiện các quy ước của cộng đồng, nhất là thực hành tiết kiệm, văn minh trong việc cưới, việc tang; tổ chức cho đoàn viên, thanh niên khai thác và sử dụng có hiệu quả các điểm Bưu điện văn hóa xã, nhà sinh hoạt cộng đồng; thành lập các CLB, tổ, nhóm tiền hôn nhân, sức khỏe sinh sản vị thành niên cung cấp thông tin kiến thức về sức khỏe giới tính, tình yêu, hôn nhân, gia đình; duy trì và phát triển các loại hình câu lạc bộ gia đình trẻ, câu lạc bộ dân số...

Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được tổ chức rộng rãi với nhiều hình thức đa dạng thông qua hoạt động của các nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng, đội văn nghệ thanh niên xung kích, hội thao... Hội diễn văn nghệ quần chúng được tổ chức thường xuyên, tạo sân chơi lành mạnh cho thanh niên, góp phần bảo tồn các di sản văn hóa của dân tộc, giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước; nâng cao đời sống tinh thần cho đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân. Cuộc vận động “Đoàn viên thanh niên rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” được đẩy mạnh thông qua phong trào “Khỏe để lập nghiệp và giữ nước”.

Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên trong việc giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn nông thôn, các cấp bộ Đoàn đã tăng cường công tác tuyên truyền qua hệ thống phát thanh địa phương, qua các buổi sinh hoạt chi đoàn; thành lập các mô hình như: Đội thanh niên tình nguyện, Đội thanh niên xung kích an ninh... thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị tại địa phương; vận động thanh niên đi đầu trong công tác đấu tranh phòng chống, ngăn ngừa và đẩy lùi tình trạng vi phạm trật tự an toàn giao thông, tệ nạn xã hội. Hoạt động tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông được triển khai rộng khắp gắn với Cuộc vận động ”Thanh niên với văn hóa giao thông”, với nhiều mô hình, hình thức sáng tạo... bước đầu đã mang lại hiệu quả rõ nét, tạo sự chuyển biến khi tham gia giao thông của người dân, góp phần quan trọng trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa bàn nông thôn.

Các cấp bộ Đoàn đã tập trung củng cố, xây dựng và phát triển các nội dung, đổi mới phương thức hoạt động trong công tác phòng, chống tội phạm và TNXH như: “Đội thanh niên xung kích an ninh”, “Câu lạc bộ phòng chống ma túy”. Tổ chức cho thanh thiếu niên tham gia các chiến dịch, các đợt cao điểm phòng chống ma túy, phối hợp với các cơ quan, đơn vị phòng ngừa, tố giác tội phạm, giúp đỡ người phạm tội và mắc tệ nạn xã hội hoàn lương ở cộng đồng dân cư, quản lý, giáo dục, cảm hóa đối tượng tại cộng đồng.

Một số đơn vị trực thuộc thành lập các đội hình trí thức trẻ, nòng cốt là sinh viên, đoàn viên công nhân, viên chức về tình nguyện tại các xã điểm xây dựng NTM với nhiều hoạt động cụ thể, như: Tổ chức tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng NTM; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân và giữ vững an ninh, quốc phòng của địa phương; các hoạt động tình nguyện đem lại hiệu quả thiết thực góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM tại các địa phương được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận./.

                                                                      

 

Bình luận

    Chưa có bình luận