UBND quận Thanh Xuân lên tiếng về giá trông giữ xe tại hầm tòa nhà Artemis (SP)

Ngày 16/11, UBND quận Thanh Xuân (TP Hà Nội) đã có văn bản liên quan đến việc tăng giá trông giữ phương tiện giao thông tại hầm tòa nhà Artemis.

 

UBND quận Thanh Xuân đề nghị Công ty Cổ phần đầu tư MHL (chủ đầu tư) khi áp dụng tăng mức giá trông giữ phương tiện giao thông tại hầm tòa nhà Artemis số 3, phố Lê Trọng Tấn căn cứ vào mục II, phụ lục giá dịch vụ trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 44/2017/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 của UBND thành phố Hà Nội.

Ngày 16/11, UBND quận Thanh Xuân (TP Hà Nội) đã có văn bản liên quan đến việc tăng giá trông giữ phương tiện giao thông tại hầm tòa nhà Artemis (số 3 phố Lê Trọng Tấn, phưởng Khương Mai, quận Thanh Xuân).

Ô tô của cư dân trong tình trạng bị khóa bánh trong tầng hầm.

Văn bản số 2233/UBND-QLĐT do Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Lê Hồng Thắng ký cho biết: Ngày 31/10, UBND quận Thanh Xuân nhận được đơn kiến nghị của cư dân sinh sống tại tòa nhà Artemis (số 3 phố Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai) phản ánh về việc Chủ đầu tư là Công ty Cổ phần đầu tư MHL thông báo tăng giá gửi xe ô tô, xe máy không đúng quy định. Sau khi nhận được kiến nghị, phản ánh. UBND quận Thanh Xuân đã chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị quận và UBND phường Khương Mai phối hợp với các phòng ban chức năng tổ chức kiểm tra, giải quyết theo quy định

Ô tô của cư dân trong tình trạng bị khóa bánh trong tầng hầm.

Ngày 14/11/2023 UBND quận nhận được văn bản số 265/2023/CV-MHL của Công ty Cổ phần đầu tư MHL về việc giải trình nội dung liên quan đến việc tăng giá gửi xe ô tô, xe máy tại hầm tòa nhà Artemis.

Về việc này, UBND quận Thanh Xuân có ý kiến như sau: Căn cứ Quyết định số 44/2017/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 của UBND thành phố Hà Nội ban hành giá dịch vụ trồng gửi xe đạp, xe máy, xe ô tô trên địa bàn thành phố Hà Nội; Thông tư 25/2014/TT-BTC ngày 17/12/2014 của Bộ Tài chính quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ.

UBND quận Thanh Xuân đề nghị Công ty Cổ phần đầu tư MHL (chủ đầu tư) khi áp dụng tăng mức giá trông giữ phương tiện giao thông tại hầm tòa nhà Artemis số 3, phố Lê Trọng Tấn căn cứ vào mục II, phụ lục giá dịch vụ trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 44/2017/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 của UBND thành phố Hà Nội.

“Đối với dịch vụ trông giữ xe được chủ đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước: Giao chủ đầu tư căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17/02/2014 của Bộ Tài chính xây dựng và quyết định mức giá dịch vụ nhưng tối đa không cao hơn mức giá cụ thể tại các biểu theo mục I trên".

"Như vậy, mức giá cụ thể vị trí được xác định là các tuyến đường, phố thuộc các quận nằm trong Đường Vành đai 3 và trên vành đai 3 (Mục l; bảng 2.2.1; số thứ tự 5 tại bảng)", văn bản của UBND quận Thanh Xuân nêu.

Căn cứ theo Mục I; bảng 2.2.1; số thứ tự 5 tại bảng trong Quyết định số 44/2017/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 của UBND thành phố Hà Nội: Các tuyến đường, phố thuộc các quận nằm trong đường Vành đai 3 và trên vành đai 3; các tuyến đường, phố nằm ngoài vành đai 2 thuộc quận Long Biên sẽ áp dụng giá trông giữ xe không vượt quá 1.300.000 đồng/tháng (ban ngày); 1.000.000 đồng/tháng (ban đêm) và 1.800.000 đồng/tháng (cả ngày đêm)./.

Theo VOV.VN

 

 

Bình luận

    Chưa có bình luận