Hải Hậu, Nam Định : Đánh thức tiềm năng 'Vùng biển sáng Anh hùng'

  • 10/06/2021 10:37:50
  • Vân Hồng
  • Xã hội
  • 0

Với quyết tâm biến Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII thành hiện thực sinh động trong thực tế, thành của cải vật chất, mang lại giàu có và hạnh phúc cho nhân dân, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ huyện Hải Hậu đã xây dựng kế hoạch, phương châm tập trung 3 khâu đột phá phát triển kinh tế - xã hội. Phóng viên Báo Tiếng nói Việt Nam đã có cuộc trao đổi với Bí thư Huyện uỷ Trần Minh Hải (ảnh nhỏ) để hiểu rõ hơn về mục tiêu hành động này.

Để triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng BCH Đảng bộ huyện Hải Hậu đã tập trung lãnh đạo thực hiện những nhiệm vụ cơ bản nào?

BCH Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo tổ chức học tập, quán triệt triển khai sâu rộng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Sau học tập Nghị quyết chúng tôi đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết phù hợp với từng địa phương, đơn vị. Đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Chúng tôi lãnh đạo, cụ thể hóa và thực hiện có hiệu quả 3 khâu đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII; trong đó đã tập trung xây dựng và ban hành các nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVII về công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025. Đến nay đã ban hành 4 nghị quyết, 1 kết luận.

Tổ chức sơ kết việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và quán triệt thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp, đảm bảo đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ.

Tiếp tục thực hiện quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả “mục tiêu kép”, vừa phòng chống dịch Covid-19 vừa phát triển kinh tế - xã hội. Triển khai thực hiện toàn diện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

Là huyện có hoạt động kinh tế khá đa dạng gồm nông, thủy sản; thủ công mỹ nghệ; làm muối và cây cảnh, đặc biệt là du lịch. Nhiệm kỳ này Đảng bộ huyện Hải Hậu sẽ có kế hoạch, phương châm lãnh đạo như thế nào để hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội như Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cũng như Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII?

BCH Đảng bộ huyện đã thảo luận, xem xét và thống nhất ban hành 4 nghị quyết, 2 đề án và 3 kế hoạch toàn khóa, lãnh đạo toàn diện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện giai đoạn 2021-2025. Phương châm của Hải Hậu là tập trung vào 3 khâu đột phá:

Một là, tiếp tục tập trung huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và phát huy vai trò chủ thể của nhân dân, thực hiện đồng thời xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu “Sáng, xanh, sạch, đẹp để phát triển bền vững” gắn với đẩy mạnh đô thị hóa nông thôn, xây dựng diện mạo nông thôn khang trang, hiện đại, đồng bộ, kết nối.

Hai là, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức từ huyện đến cơ sở đảm bảo chất lượng, có năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức, trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Ba là, khai thác có hiệu quả tiềm năng kinh tế biển, trước hết là lợi thế của các công trình trọng điểm được triển khai trên địa bàn huyện như đường quốc lộ ven biển, cầu Thịnh Long, Nhà máy nhiệt điện BOT Nam Định 1, Tổng kho và cảng xuất nhập khẩu xăng dầu cửa Lạch Giang, đường trục trung tâm huyện..., đẩy mạnh phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, du lịch để phát triển kinh tế nhanh và bền vững.

Trong đó cụ thể: BCH Đảng bộ huyện tập trung đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, hiệu quả; phát triển một số sản phẩm chất lượng cao đặc trưng của huyện, nhất là lúa đặc sản, cây dược liệu, một số sản phẩm tôm, cá và sản phẩm chế biến thủy sản, xây dựng thành các sản phẩm OCOP đạt từ 4-5 sao.

Ban hành Nghị quyết về phát triển kinh tế biển. Đẩy mạnh khai thác thủy sản; phát triển đội tàu dịch vụ hậu cần nghề cá. Tiếp tục phát triển nhanh diện tích nuôi công nghiệp thủy sản theo VietGAP, đảm bảo đến năm 2025 đạt trên 1.000 ha. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, ứng dụng quy trình thực hành nuôi tốt, an toàn sinh học, an toàn thực phẩm trong nuôi trồng và sản xuất con giống thủy sản. Hình thành các chuỗi liên kết bền vững từ sản xuất - khai thác - chế biến - xuất khẩu.

Cùng với đó, tập trung khai thác lợi thế đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển, Khu kinh tế Ninh Cơ để quy hoạch xây dựng Khu công nghiệp Nam Hải Hậu (gồm xã Hải Lý - Hải Đông) diện tích 266 ha, Cụm công nghiệp Hải Xuân diện tích 15,5 ha, Khu du lịch Thịnh Long diện tích 22,98 ha. Tiến hành thu hồi và phá dỡ toàn bộ các kiot khu vực bãi tắm Thịnh Long để cải tạo thành khu cây xanh và vườn hoa tạo cảnh quan du lịch; Kêu gọi nhà đầu tư thực hiện xây dựng Khu du lịch sinh thái tại Nhà thờ đổ Văn Lý; đầu tư xây dựng khu bãi tắm Hải Đông kết hợp với du lịch làng nghề truyền thống, du lịch sinh thái đồng quê nông thôn mới kiểu mẫu và du lịch văn hóa, tôn giáo, tâm linh; Phấn đấu đến năm 2023 hình thành các khu du lịch và tour du lịch kết nối: Hải Đông - Nhà thờ đổ Văn Lý - Thịnh Long, khu di tích lịch sử cầu Ngói - chùa Lương, làng nghề Hải Minh....

Tiếp tục thực hiện các thủ tục triển khai đầu tư xây dựng và khai thác có hiệu quả đường trục trung tâm huyện từ Hải Vân về cầu Yên Định dài 4,2 km, rộng 39 m; Kêu gọi các nhà đầu tư hạ tầng các Cụm công nghiệp làng nghề Hải Vân, Hải Anh, Hải Minh... duy trì, hỗ trợ các làng nghề phát triển.

Để thực hiện được các nhiệm vụ trên, tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy đã rất chú trọng công tác quy hoạch, nhất là quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng nông thôn mới. Coi đây là tiền đề, nguồn lực để triển khai thực hiện các dự án đầu tư, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động nông thôn. Các quy hoạch của huyện phải sát thực tế, phù hợp với quy hoạch phát triển chung của tỉnh trong những năm tới.

Để thực hiện các mục tiêu trên, Đảng bộ huyện Hải Hậu quan tâm chỉ đạo phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ đảng viên?

BCH đã ban hành Nghị quyết số 04 về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ huyện đến cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo. Trong đó mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ huyện đến cơ sở có bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống trong sáng; có năng lực, trình độ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; có lề lối, phong cách làm việc khoa học, chuyên nghiệp, dân chủ, trách nhiệm, tận tụy, tâm huyết với nghề nghiệp, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, không trông chờ, ỷ lại, vô cảm; đề cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân, không nhũng nhiễu, gây phiền hà khi giải quyết công việc.

Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Quy định về những điều đảng viên không được làm; Quy định số 55 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương… Trên cơ sở đó cán bộ, đảng viên phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện bản thân về mọi mặt; đồng thời, tự soi, tự sửa bản thân trong quá trình tu dưỡng, rèn luyện và thực hiện cương vị, chức trách, nhiệm vụ được giao.

Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng và đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, kiên quyết sàng lọc, loại bỏ những người thoái hóa, biến chất ra khỏi đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trong đó tập trung kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, luật pháp, chính sách của Nhà nước; việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, chế độ công tác, thực hiện dân chủ trong Đảng, giữ gìn đoàn kết nội bộ; việc thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống; việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, lề lối, phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên.

Với tinh thần đổi mới, đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, trách nhiệm cao trước Đảng, trước nhân dân; tranh thủ thời cơ, phát huy mọi nguồn lực, nhất là những kết quả, bài học kinh nghiệm của nhiệm kỳ 2015-2020; kiên quyết khắc phục những yếu kém, khuyết điểm, hạn chế, Đảng bộ, quân và nhân dân huyện Hải Hậu quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm xây dựng Hải Hậu đạt huyện NTM, xứng đáng với truyền thống lịch sử, văn hoá của "Vùng biển sáng Anh hùng".

Bình luận

    Chưa có bình luận