Thời hạn mới cho Brexit

Bất kể phía Anh lựa chọn kịch bản Brexit nào thì chuyện nước Anh ra khỏi EU vẫn sẽ kết thúc chậm nhất cho tới thời điểm ngày 31/1/2020 tới.

 

Nước Anh chưa ra khỏi EU vào ngày 31/10/2019 như đã được thoả thuận giữa hai bên. Nhưng cả phía Anh lẫn phía EU từ sau thời điểm này đều không còn như trước đó nữa.

Lẽ ra, nước Anh đã phải ra khỏi EU (Brexit) vào ngày 29/3/2019. Thời điểm thực hiện Brexit được EU gia hạn 2 lần đến ngày 31/10/2019. Bây giờ, EU đồng ý gia hạn một lần nữa thời gian cho phía Anh thực hiện Brexit, cụ thể là đến ngày 31/1/2020. Không chỉ có như vậy, EU còn đã chấp nhận đàm phán lại và đạt được thoả thuận mới với chính phủ mới ở Anh về Brexit. Phía Anh đã tận lợi khá triệt để từ thiện chí này của EU và từ chủ ý của EU tuy sẵn sàng chấp nhận việc nước Anh ra khỏi EU mà không có bất kỳ thoả thuận nào giữa hai bên về Brexit nhưng vẫn kiên định tìm mọi cách, làm tất cả những gì có thể và nhượng bộ như có thể được cho Anh để đạt thoả thuận mới giữa hai bên về Brexit, giúp thủ tướng mới của Anh Boris Johnson dễ bề quyền biến trong quốc hội Anh để quốc hội thông qua thoả thuận mới này.

EU đồng ý gia hạn một lần nữa cho phía Anh thực hiện Brexit đến ngày 31/1/2020 (ảnh: KT)Ông Johnson có được thoả thuận mới với EU về Brexit và sau vài thất bại trong quốc hội đã đạt được thành quả quan trọng là quốc hội Anh về cơ bản đã chấp thuận kết quả đàm phán mới giữa Anh và EU về Brexit. Tuy nhiên, ông Johnson lại thất bại trong chủ ý quyết tâm thực hiện Brexit bằng mọi giá vào ngày 31/10/2019. Ông Johnson đã buộc phải đề nghị EU gia hạn thêm thời gian xử lý Brexit. Diễn biến mới đây nhất là quốc hội Anh đã thông qua quyết định tiến hành tổng tuyển cử trước thời hạn vào ngày 12/12 tới. Thật ra, tiến hành tổng tuyển cử trước thời hạn cũng là một trong những mục tiêu hàng đầu của ông Johnson, nhưng người này muốn thực hiện Brexit trước rồi mới tổ chức bầu cử quốc hội. Như thế, cơ hội đắc cử của ông Johnson và Đảng Bảo thủ ở Anh lớn hơn và thực tế hơn nhiều. Bây giờ, sách lược tranh cử của người này là sử dụng việc kịch bản cuối cùng cho Brexit vẫn bị để ngỏ phục vụ cho cuộc vận động tranh cử, cụ thể là nhấn mạnh vì Công đảng Anh mà nước Anh vẫn chưa ra khỏi được EU và chỉ có ông Johnson cùng Đảng Bảo thủ mới có đủ khả năng và bản lĩnh lãnh đạo thực hiện được Brexit vào ngày 31/1/2020 tới.

Đối với EU, những nhượng bộ mới nói trên cho Anh thật chẳng dễ dàng gì bởi trong nội bộ EU không phải tất cả các thành viên đều còn kiên nhẫn với phía Anh trong chuyện Brexit. Cho nên nếu như không chắc chắn hoàn toàn thì nhiều khả năng EU rồi đây sẽ không sẵn sàng nhượng bộ thêm gì nữa cho phía Anh, cả về nội dung thoả thuận về Brexit lẫn thời gian xử lý Brexit. Tức là bất kể phía Anh lựa chọn kịch bản Brexit nào thì chuyện nước Anh ra khỏi EU vẫn sẽ kết thúc chậm nhất cho tới thời điểm ngày 31/1/2020 tới.

Đối với nước Anh và cá nhân ông Johnson, kết cục cuối cùng của chuyện Brexit hiện vẫn bất định. Điều có thể chắc chắn được là ông Johnson không chịu luỵ mà chủ trương tiếp tục ép quốc hội. Tổng tuyển cử mới trước thời hạn trong thực chất là cuộc cá cược chính trị quyền lực cuối cùng của ông Johnson, đúng theo phương châm "được ăn cả, ngã về không". Ông Johnson tận dụng tâm lý hiện tại của cử tri Anh là mong muốn chuyện Brexit được nhanh chóng giải quyết dứt điểm và lại còn tín nhiệm Đảng Bảo thủ cao hơn Công đảng Anh. Người này nhằm tới mục đích là dùng kết quả cuộc bầu cử quốc hội mới làm bằng chứng về sự ủng hộ của cử tri cho quan điểm và cách thức của mình về giải quyết vấn đề Brexit. Thắng cử sẽ còn là sự hợp pháp hoá quyền lực thông qua lá phiếu của cử tri đối với ông Johnson. Nếu phe cánh của ông Johnson thắng cử thì sẽ không có cuộc trưng cầu dân ý nào nữa ở Anh về Brexit và khi ấy chỉ còn hai kịch bản Brexit là Brexit với và không với thoả thuận nào giữa Anh và EU mà thời hạn đều chậm nhất là ngày 31/1/2020.

 

 

 

Bình luận

    Chưa có bình luận