Sẵn sàng phòng chống COVID-19

Văn phòng Tổ chức y tế thế giới tại Việt Nam phối hợp Bộ Y tế xây dựng các infographic về sẵn sàng phòng chống COVID-19.

 

Theo Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, tính đến 07h45, ngày 3/4 tình hình dịch Covid-19, tổng số trường hợp mắc trên thế giới là 1.014.499; tại Việt Nam là 233.

205 quốc gia và vùng lãnh thổ bên ngoài Việt Nam là: 1.014.266; Tổng số trường hợp tử vong: 53.166; Tại Việt Nam: 0; 205 quốc gia và vùng lãnh thổ bên ngoài Việt Nam: 53.166.

Văn phòng Tổ chức y tế thế giới tại Việt Nam phối hợp Bộ Y tế xây dựng các infographic về sẵn sàng phòng chống COVID-19:

PV

 

 

Bình luận

    Chưa có bình luận