Khuyến cáo phòng chống nCoV

Khuyến cáo phòng chống nCoV do Vụ Truyền thông và Văn phòng Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam WHO phối hợp biên soạn.

 

Ngày 30/01/2020, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) chính thức công bố dịch bệnh nCoV 2019 là Sự kiện y tế công cộng khẩn cấp gây quan ngại toàn cầu (PHEIC).
Thuật ngữ Sự kiện y tế công cộng khẩn cấp gây quan ngại toàn cầu (PHEIC) được định nghĩa trong Điều lệ Y tế Quốc tế (IHR) (2005) là một sự kiện được xác định khi: Gây ra mối nguy cơ về y tế công cộng cho các quốc gia khác thông qua việc lây lan dịch bệnh quốc tế; Và cần sự đáp ứng quốc tế có điều phối.
Đây là lần thứ 6 WHO công bố sự kiện PHEIC. Từ trước tới nay đã có 5 sự kiện PHEIC được công bố kể từ năm 2006 khi Điều lệ Y tế Quốc tế - IHR(2005) có hiệu lực, bao gồm: đại dịch cúm H1N1 (2009), Bại liệt (2014), Ebola tại Tây Phi (2014), Zika (2016), và Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Công gô (2019).

Để bảo vệ bản thân và cộng đồng, hãy thực hiện các khuyến cáo phòng chống nCoV 2019 của Bộ Y tế và Tổ chức Y tế thế giới WHO.

Luôn giữ sức khỏe khi đi lại, du lịch:

 

Giảm nguy cơ mắc vi-rút bệnh viêm phổi corona:

Bảo vệ bạn không bị ốm:

Bảo vệ những người khác không bị bệnh:

Bảo vệ bạn và mọi người không bị bệnh:

Rửa tay:

Thực hành an toàn thực phẩm:

L.H

 

 

 

Bình luận

    Chưa có bình luận