Xung quanh Kết luận 181 của Chủ tịch UBND quận Ba Đình - Hà Nội

Kết luận nội dung tố cáo đối với ông Nguyễn Văn Hưng - Phó Chủ tịch UBND phường Phúc Xá do ông Tạ Nam Chiến - Chủ tịch UBND quận Ba Đình (Hà Nội) ký không chỉ có những 'hạt sạn' to đùng mà còn có một số nội dung không thuyết phục.

 

Một số nội dung chưa khách quan, không thuyết phục

Kết luận nội dung tố cáo đối với ông Nguyễn Văn Hưng - Phó Chủ tịch UBND phường Phúc Xá do ông Tạ Nam Chiến - Chủ tịch UBND quận Ba Đình (Hà Nội) ký không chỉ có những “hạt sạn” to đùng mà còn có một số nội dung không thuyết phục.

Thanh tra quận bảo đúng

Liên quan đến tố cáo đối với ông Nguyễn Văn Hưng - Phó Chủ tịch UBND phường Phúc Xá, ngày 11/9/2020, ông Tạ Nam Chiến - Chủ tịch UBND quận Ba Đình đã ký Kết luận số 181. Kết luận số 181, Chủ tịch UBND quận Ba Đình cho xác minh và kết luận nhiều vấn đề liên quan đến việc ông Nguyễn Văn Hưng: Ký văn bản số 934/UBND, ngày 8/10/2019 để trả lời ông Trần Ngọc Thanh; sử dụng bản đồ địa chính; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ); báo cáo cấp trên không trung thực; đòi ngõ đi chung…

Bản kết luận nêu rõ kết quả xác minh liên quan đến nội dung: Dùng bản đồ địa chính năm 1993, Sở Địa chính Hà Nội duyệt năm 1997 để làm căn cứ không xem xét cấp GCNQSDĐ cho gia đình ông Trần Ngọc Thanh, không xem xét đến bản đồ năm 2000.

Theo kết luận 181, ông Trần Ngọc Thanh có ý kiến cho rằng tại tờ bản đồ địa chính số 8-H-IV-28, đo ngày 6/12/1993, vẽ ngày 15/1/1994, Sở Địa chính nhà đất Hà Nội phê duyệt năm 2000 thể hiện diện tích đất tại địa chỉ số 21, đường 19, Phúc Xá là 2 thửa đất 24 và 24A. Ông Trần Ngọc Thanh sử dụng thửa đất số 24, diện tích 68,7m2 (bao gồm cả diện tích ngõ đi chung của các hộ đang sử dụng); thửa đất số 24A (do 3 hộ Vũ Mạnh Hùng, Vũ Mạnh Quân, Vụ Thị Kim Liên sử dụng), diện tích 51,7m2. Ông Nguyễn Văn Hưng căn cứ vào tờ bản đồ số 8-HIV-28 phường Phúc Xá: Đo ngày 6/12/1993; vẽ ngày 15/1/1994; Cơ quản đo vẽ kiểm tra ngày 8/10/1995; đã được Ban quản lý công tình địa chính - Sở Địa chính nghiệm thu nhưng không ghi ngày, tháng năm; Sở Địa chính phê duyệt ngày 15/10/1997, thể hiện diện tích đất tại địa chỉ số 21, đường Phúc Xá là 01 thửa đất 24 (duy nhất).

Theo kết luận 181, tại tờ bản đồ địa chính số 8-H-IV-28, đo ngày 6/12/1993, vẽ ngày 15/1/1994, Sở Địa chính nhà đất Hà Nội phê duyệt năm 2000 thể hiện diện tích đất tại địa chỉ số 21, đường 19 Phúc Xá là 2 thửa đất 24 và 24A, nếu diện tích ngõ đi chung nằm trong diện tích thửa đất số 24 của hộ ông Trần Ngọc Thanh thì 3 hộ ông Vũ Mạnh Hùng, Vũ Mạnh Quân, bà Vũ Thị Kim Liên không có lối đi ra đường 19 Phúc Xá và không có lối đi nào khác.

Bản đồ năm 2000 (có dấu đỏ) thể hiện 02 Thửa đất rất rõ ràng: Thửa 24A của cụ Đượng, với diện tích 51,7m2; và Thửa 24 của ông Thanh, có diện tích 66,7m2. Ông Hưng - Phó Chủ tịch phường đã thừa nhận sai trước chứng cứ không thể chối cãi. Và Bản đồ này là căn cứ pháp lý để xét, cấp Giấy CNQSD đất cho người dân và giải quyết những vấn đề liên quan đến đất đai.

Do UBND phường Phúc Xá hiện đang lưu trữ 2 tờ bản đồ địa chính, 1 bản Sở Địa chính Hà Nội phê duyệt ngày 15/10/1997 và 1 bản Sở Địa chính nhà đất Hà Nội phê duyệt năm 2000. Để bảo khách quan, trong quá trình giải quyết Thanh tra quận đã có văn bản số 125, ngày 19/5/2020 gửi Phòng TN-MT đề nghị cho ý kiến về việc sử dụng bản đồ địa chính nào để xem xét, xét duyệt cấp GCNQSDĐ. Ngày 20/5/2020, Phòng TNMT có văn bản số 166/TNMT trả lời: “Hiện nay, Phòng TNMT đang căn cứ bản đồ địa chính đo vẽ ngày 6/12/1993 và duyệt ngày 15/10/1997 do Sở Địa chính Hà Nội giao cho UBND quận, UBND phường để quản lý sử dụng xét cấp GCNQSDĐ.

Bản đồ năm 1993 do ông Nguyễn Văn Hưng - Phó Chủ tịch phường gian dối với cấp trên, lừa dối con Liệt sĩ, cung cấp cả cho báo chí (chỉ là bản Photo) thể hiện chỉ có 01 Thửa đất số 24, với diện tích 120,6m2 mang tên cụ Đượng. Bản đồ này (nếu như có thật) chỉ để cung cấp thông tin, phục vụ công tác quản lý Nhà nước trong việc theo dõi biến động sử dụng đất, chứ không phải để làm căn cứ xét, cấp Giấy CNQSD đất đúng pháp luật.

Cũng về vấn đề này, Thanh tra quận Ba Đình có văn bản gửi Sở TN-MT thì nhận được phản hồi: “UBND quận Ba Đình, UBND phường Phúc Xá căn cứ vào các tờ bản đồ địa chính này và các tài liệu có liên quan để xem xét nguồn gốc, quá trình quản lý và thực tế sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân lập hồ sơ đăng ký, cấp GCNQSDĐ cho các hộ gia đình…”.

Căn cứ báo cáo của Thanh tra quận, UBND quận Ba Đình cho rằng, việc UBND phường Phúc Xá căn cứ bản đồ địa chính năm 1993, do Sở Địa chính Hà Nội phê duyệt năm 1997 và hiện trạng sử dụng đất của các hộ tại số nhà 21, đường 19 Phúc Xá để trả lời về việc ông Thanh đòi diện tích đất ngõ đi chung là không có cơ sở là đúng quy định.

Như vậy, nội dung tố cáo của công dân là tố cáo sai.

Buổi làm việc tại trụ sở UBND phường Phúc Xá, trước sự chứng kiến của cán bộ thanh tra và nhiều nhà báo, ông Nguyễn Văn Hưng - Phó Chủ tịch phường đã phải thừa nhận sai, xin được sửa lại.

Trước đó Phó Chủ tịch phường nhận sai

Không khó để nhận ra văn bản 181 do cấp dưới ông Tạ Nam Chiến soạn thảo rất cẩu thả, có những hạt sạn to đùng. Đơn cử, mẹ ông Trần Ngọc Thanh là bà Phạm Thị Đượng, nhưng trong văn bản 181 lúc thì là Phạm Thị Đượng, lúc thì là Phạm Thị Đương. Ngay ở trang đầu tiên của văn bản 181 do ông Tạ Nam Chiến ký đề cập đến văn bản số 934 do ông Nguyễn Văn Hưng, Phó Chủ tịch UBND phường Phúc Xá ký trả lời ông Trần Ngọc Thanh nhưng các trang tiếp theo lại là văn bản 943. Sự thật là ông Nguyễn Văn Hưng - Phó Chủ tịch UBND phường Phúc Xá chỉ ký văn bản số 943, không hề có văn bản số 934.

Thanh tra quận Ba Đình căn cứ trả lời của Sở TN-MT, Phòng TN-MT quận Ba Đình để khẳng định việc UBND phường Phúc Xá căn cứ bản đồ địa chính năm 1993, được duyệt năm 1997 để trả lời đơn thư của công dân đã khiến gia đình ông Trần Ngọc Thanh bức xúc, không tâm phục, khẩu phục. Gia đình ông Trần Ngọc Thanh cho rằng, Sở TN-MT trả lời rất rõ ràng: UBND quận Ba Đình, UBND phường Phúc Xá phải căn cứ vào các tờ bản đồ địa chính này, tức là phải sử dụng bản đồ năm 1993 và bản đồ được duyệt năm 2000 để giải quyết những vấn đề về đất đai, xem xét cấp GCNQSDĐ cho người dân. Thêm nữa, trong tờ bản đồ 8.H.I.V.28, bản đồ địa chính tỷ lệ 1/200 có dấu đỏ, có chữ ký duyệt của Giám đốc Sở địa chính Hà Nội vào năm 2000, có nội dung: “Bản đồ giao cho UBND phường để quản lý, sử dụng xét cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở…”. Bản đồ này thể hiện thửa đất 24 trước đây giờ là 02 thửa đất, thửa đất 24A có diện tích 51,7 m2, thửa đất 24 do gia đình ông Thanh đang sử dụng có diện tích 66,7m2. Sự thật là như vậy, nhưng Thanh tra quận Ba Đình lại cho rằng việc Phó Chủ tịch phường Phúc Xá chỉ căn cứ vào bản đồ năm 1993 trả lời công dân là đúng thì quả thật không thuyết phục, thiếu căn cứ pháp lý.

Liên quan đến nội dung sử dụng bản đồ 1993 hay bản đồ được duyệt năm 2000 để giải quyết những vấn đề liên quan đến đất đai, Báo TNVN đã có bài phân tích, khẳng định việc cần thiết phải sử dụng bản đồ được duyệt năm 2000 để xem xét, giải quyết những vấn đề đất đai. Việc ông Nguyễn Văn Hưng - Phó Chủ tịch UBND phường Phúc Xá căn cứ bản đồ năm 1993 để trả lời đơn thư của công dân, giải quyết vấn đề đất đai, xem xét cấp GCNQSDĐ là không đúng, không toàn diện, không rõ ràng quá trình biến động sử dụng đất của các hộ gia đình có liên quan.

Cần phải nhắc lại rằng, bản đồ năm 1993 sẽ cung cấp thông tin, phục vụ công tác quản lý nhà nước trong việc theo dõi biến động sử dụng đất, việc cấp GCNQSDĐ cho người dân và giải quyết những vấn đề liên quan đến đất đai cần căn cứ vào bản đồ được duyệt năm 2000.

Trên thực tế, người dân đã quản lý sử dụng đất, xây dựng công trình trên đất, khai báo và nộp nghĩa vụ thuế hằng năm… thì cơ quan quản lý nhà nước cần căn cứ những giấy tờ liên quan, hiện trạng sử dụng đất để xem cấp GCNQSDĐ cho người dân. Việc thỏa thuận ngõ đi chung là công việc của các hộ gia đình, không một cá nhân nào được phép lợi dụng chức vụ quyền hạn để gây sức ép, đe dọa người dân không xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Thêm nữa, tại buổi làm việc với phóng viên, trước máy ghi âm, máy ghi hình và sự có mặt của ông Hoàng Ngọc Thanh - cán bộ tư pháp, ông Dương Trọng Hiệp - cán bộ tiếp dân thì ông Nguyễn Văn Hưng – Phó Chủ tịch phường đã phải thừa nhận việc sử dụng bản đồ năm 1993 để giải quyết những vấn đề liên quan đến đất đai, cấp GCNQSDĐ cho hộ gia đình ông Thanh là sai và xin sửa lại.

Trên cơ sở báo cáo của Thanh tra quận Ba Đình, kết luận 181 do Chủ tịch UBND quận Ba Đình ký cho rằng, Phó Chủ tịch phường Phúc Xá căn cứ vào bản đồ năm 1993 trả lời công dân là đúng thì quả thật không thuyết phục, thiếu căn cứ pháp lý. Bởi thế, sự việc gia đình ông Trần Ngọc Thanh không đồng tình và cho rằng nội dung kết luận 181 chưa khách quan, không thuyết phục là điều hoàn toàn có cơ sở.

Quốc Hưng - Báo TNVN

 

Bình luận

    Chưa có bình luận