Thanh Hóa: Cần xử lý nghiêm những sai phạm tài chính đất đai tại Thị xã Bỉm Sơn

Mặc dù đã có kết luận của Thanh tra tỉnh Thanh Hóa về việc quyết định thiếu số tiền sử dụng đất, không thu về ngân sách

 

Mặc dù đã có kết luận của Thanh tra tỉnh Thanh Hóa về việc quyết định thiếu số tiền sử dụng đất, không thu về ngân sách khoản chi khác và khoản dự phòng ở hai dự án với số tiền trên 8 tỷ đồng. Thế nhưng đã 10 năm trôi qua số tiền trên vẫn không được thu hồi nộp vào ngân sách.

Thanh tra tỉnh chỉ ra nhiều khoản chi không đúng

Ngày 09 tháng 11 năm 2009, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa ra kết luận số 543/KL-TTTH Thanh tra việc quản lý, sử dụng đất, xây dựng cơ sở hạ tầng của một số dự án đầu tư trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn. Kết luận đã chỉ ra nhiều sai phạm trong việc quản lý sử dụng đất, việc thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất và xây dựng cơ sở hạ tầng. Đặc biệt là tại 2 dự án: Khu dân cư nam trường tiểu học Ba Đình và khu dân cư nam đường Trần Phú thuộc phường Ba Đình.

Ngày 24/05/2006 UBND tỉnh ban hành quyết định số 1386/QĐ-UBND về việc thu hồi đất tại phường Ba Đình để UBND thị xã Bỉm Sơn bồi thường giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng khu dân cư nam trường tiểu học Ba Đình. Với tổng diện tích thu hồi là 18.394m2. Công ty cổ phần ĐT&XD HUD4 được làm chủ đầu tư dự án. Với tổng tiền trúng đấu giá 9.691.413.186 đồng.

Tại dự án này, Thanh tra tỉnh đã chỉ ra những sai phạm cụ thể: Tờ trình 759 TT/HĐ-ĐGĐ ngày 03/11/2006 của Chủ tịch hội đồng đấu giá đất thị xã Bỉm Sơn: không trình việc giao cho đơn vị trúng đấu giá (Công ty cổ phần ĐT&XD HUD4) làm chủ đầu tư; Về số tiền phải nộp vào ngân sách của đơn vị trúng đấu giá là 1.717.415.186 đồng chứ không phải số 717.785361đồng như Quyết định số 1195/QĐ-UBND ngày 03/11/2006 của Chủ tịch thị xã Bỉm Sơn.

Theo quy định của Luật Xây dựng, Chủ đầu tư xây dựng công trình là người sở hữu vốn hoặc là người được giao quản lý và sử dụng vốn để đầu tư xây dựng công trình. Tại phần B Thông tư số 04/2005/TT-BXD ngày 01/04/2005 của Bộ Xây dựng thì các khoản chi phí khác thuộc chủ đầu tư quản lý sử dụng cho dự án; dự phòng là khoản chi để dự trù cho các khối lượng phát sinh, các yếu tố trượt giá và những công việc chưa lường trước được trong quá trình thực hiện dự án.

Như vậy: Việc Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn quyết định giao cho Công ty CP đầu tư và xây dựng HUD4 (nhà thầu) làm chủ đầu tư, không thu số tiền chi phí khác là 655.312.942đ và số tiền dự phòng 337.316.883 đồng của dự án về ngân sách thị xã Bỉm Sơn là trái quy định của pháp luật, không đúng với tờ trình của hội đồng đấu giá đất thị xã Bỉm Sơn. Việc Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn chuyển tiền cho Ban quản lý công trình để chi trả số khoản chi khác của dự án và quyết toán chi ngân sách thị xã Bỉm Sơn năm 2005 và năm 2006 số tiền 210.133.000 đồng (khoản chi khác của dự án 655.312.942 đồng lại để ở nhà thầu) là vi phạm quy định của Luật Ngân sách.

Sai phạm chồng sai phạm

Ngày 15/09/2006 Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2561/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu dân cư nam đường Trần Phú, phường Ba Đình. Chủ đầu tư UBND thị xã Bỉm Sơn. Tổng mức đầu tư 52,430 triệu đồng.

Dự án này cũng được Thanh tra tỉnh chỉ ra hàng loạt sai phạm. Cụ thể: Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu quyền sử dụng đất số 185/QĐ-UBND ngày 16/03/2007 của UBND thị xã Bỉm Sơn không đúng với nội dung, số liệu các tờ trình của hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất thị xã Bỉm Sơn. Quyết định thiếu số tiền sử dụng đất phải nộp Ngân sách 4.108.667.907đ.

Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn không thu khoản chi phí khác của dự án 2.497.267.000đ và khoản dự phòng 1.640.099.893đ về ngân sách mà để ở nhà thầu là trái với quy định của Thông tư số 04/2005/TT-BXD ngày 01/04/2005 của Bộ Xây Dựng.

Việc Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn chuyển tiền cho Ban quản lý công trình để chi trả một số khoản chi phí khác của dự án và đã quyết toán chi ngân sách thị xã Bỉm Sơn năm 2006 số tiền 515.723.000đ là vi phạm quy định của Luật Ngân sách.

Tính sai tăng diện tích bê tông hạt mịn thảm mặt đường là 3.342m,82m2 với giá trị khối lượng là 578.165.736đ. Tính khối lượng đất san nền mua về không trừ khối lượng đất tận dụng khi thi công hệ thống thoát nước là 7.280,65m3= 51.401.389 đồng Tổng cộng hai khoản trên là 629.567.125 đồng.

Như vậy số tiền cần thu hồi về Ngân sách thị xã Bỉm Sơn cụ thể gồm: Khoản dự phòng của dự án khu dân cư nam trường tiểu học Ba Đình là 337.316.883đ; khoản chi khác và dự phòng của dự án khu dân cư nam đường Trần Phú là 4.137.336.893đ; khoản tiền sử dụng đất, Công ty XDCTGT 501 phải nộp ngân sách nhưng chưa nộp 2.876.067.535đ; Ban quản lý công trình không được quyết toán số tiền 694.566.914đ do tính sai khối lượng đã được kết luận.

Thế nhưng chỉ có 337.316.883đ khoản dự phòng của dự án khu dân cư nam trường tiểu học Ba Đình được nộp vào Ngân sách thị xã Bỉm Sơn. Còn lại số tiền khoản chi khác và dự phòng của dự án khu dân cư nam đường Trần Phú là 4.137.336.893đ; khoản tiền sử dụng đất, Công ty XDCTGT 501 phải nộp ngân sách 2.876.067.535đ, cho tới thời điểm hiện tại vẫn không được nộp vào ngân sách.

Theo quy định, sau khi có Quyết định thanh tra, số tiền kể trên phải được nộp vào ngân sách, sau 90 ngày UBND thị xã Bỉm Sơn phải có giải trình, nếu đúng quy định sẽ được Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý bằng văn bản mới được rút lại số tiền đã nộp. Trong khi đó, UBND thị xã Bỉm Sơn không nộp vào ngân sách, lại có cách lý giải hết sức mập mờ, không công khai.

PV tổng hợp

 

Bình luận

    Chưa có bình luận