VPĐK đất đai chi nhánh huyện Đan Phượng: 'Đánh võng' với người dân đến bao giờ?

Việc giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng đã kéo dài đến 15 tháng, khiến dư luận bức xúc, đến mức Huyện ủy Đan Phượng phải có chỉ đạo.

 

Chỉ là một quá trình giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng đã kéo dài đến 15 tháng, khiến dư luận bức xúc, đến mức Huyện ủy Đan Phượng, UBND huyện Đan Phương, HĐND Đan Phương yêu cầu Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội – chi nhánh huyện Đan Phượng giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Tạ Đình Tôn theo đúng quy định của pháp luật.

Tháng 03/2022, ông Tạ Đình Tôn 94 tuổi đời, 75 năm tuổi Đảng có nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội – chi nhánh huyện Đan Phượng. Văn phòng tiếp nhận hồ sơ của ông Tạ Đình Tôn để giải quyết nhưng đến ngày 04/04/2022 thì Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đan Phượng có Thông báo số 14/TB-TNMT thông báo trả lại hồ sơ cho ông Tạ Đình Tôn để ông Tạ Đình Tôn bổ sung, hoàn thiện theo quy định. Ông Tạ Đình Tôn đã nhận lại hồ sơ và đã bổ sung, hoàn thiện theo đúng nội dung Thông báo số 14/TB-TNMT, ngày 04/04/2022 của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đan Phượng. Ngày 11/07/2022, ông Tạ Đình Tôn nộp lại hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội – chi nhánh huyện Đan Phượng. Chi nhánh đã tiếp nhận hồ sơ củaông Tạ Đình Tôn, ấn định thời hạn giải quyết là 18 ngày làm việc và hẹn trả kết quả cho ông Tạ Đình Tôn vào ngày 04/08/2022.

Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội – chi nhánh huyện Đan Phượng đã từng gửi thư xin lỗi ông Tạ Đình Tôn.Văn phòng đăng kýđất đai Hà Nội – chi nhánh huyện Đan Phượng đã tiếp nhận và hẹn trả kết quả giải quyết cho ông Tạ Đình Tôn sau 18 ngày làm việc. Nhưng sau đó không giải quyết trả kết quả cho ông TạĐình Tôn mà không có lý do gì. Vì vậy ông Tạ Đình Tôn đã có đơn kiến nghị đến Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Đan Phượng để yêu cầu các cơ quan có biện pháp chỉ đạo, kiểm tra, giám sát để Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội – chi nhánh huyện Đan Phượng giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Tạ Đình Tôn theo đúng quy định của pháp luật. Ngày 20/12/2022, UBND huyện Đan Phượng có Văn bản số 2329/UBND-VP yêu cầu Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội – chi nhánh huyện Đan Phượng giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Tạ Đình Tôn theo quy định của pháp luật, thông báo kết quả giải quyết đến UBND huyện trước ngày 20/02/2023. Ngày 23/02/2023, HĐND huyện Đan Phượng có Văn bản số 15/HĐND-VP; ngày 24/02/2023, Huyện ủy Đan Phượng có Văn bản số 248-CV/VPHU chuyển đơn củaông Tạ Đình Tôn đến Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội – chi nhánh huyện Đan Phượng để giải quyết theo quy định. Nhưng Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội – chi nhánh huyện Đan Phượng vẫn không giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụngđất cho ông Tạ Đình Tôn mà không có lý do.

Theo giấy hẹn giải quyết hồ sơ cho ông Tạ Đình Tôn là 18 ngày làm việc. Nhưng Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội – chi nhánh huyện Đan Phượng kéo dài thời gian giải quyết đến 15 tháng sau (từ tháng 07/2022 đến tháng 10/2023) mới có Văn bản thông báo lý do Văn phòng không giải quyết cấp được giấy chứng nhận cho ông TạĐình Tôn là vì: Ngày 14/09/1988, UBND thành phố Hà Nội cấp cho bà Trương Thị Đĩnh (vợ ông Tạ Đình Tôn) giấy chứng nhận quyền sử dụng ruộng đất. Ngày 14/07/1989, Hội đồng Chính phủ có Quyết định số 201/CP. Đến ngày 14/07/1989, Tổng Cục quản lý ruộng đất có Quyết định số 201QĐ/ĐKTK về việc ban hành quy định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nên giai đoạn từ năm 1980 đến năm 1989 không có quy định nào gọi là giấy chứng nhận quyền sử dụng ruộng đất.

Nhận được Thông báo củaVăn phòng đăng ký đất đai Hà Nội – chi nhánh huyện Đan Phượng, ông Tạ Đình Tôn đặt ra câu hỏi không biết năm 1988 UBND thành phố Hà Nội cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ruộng đất cho bà Trương Thị Đĩnh (vợ ông Tạ Đình Tôn) là trái pháp luật hay Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội – chi nhánh huyện Đan Phượng cố ý làm trái gây khó khăn, phiền hà cho công dân?

Cũng theo tìm hiểu của phóng viên, trước đó do chậm trễ trong việc giải quyết hồ sơ, Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội – chi nhánh huyện Đan Phượng đã có thư xin lỗi ông Tạ Đình Tôn. Cụ thể, trong năm 2019, ông Nguyễn Minh Tuân, Phó giám đốc chi nhánh huyện Đan Phượng đã có thư xin lỗi, với nội dung: “Ngày 26/7/2019, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội – chi nhánh huyện Đan Phượng tiếp nhận của ông Tạ Đình Tôn hồ sơ đề nghị trích lục sơ đồ thửa đất tại Giấy chứng nhận quyền sử dụng ruộng đất số 47 GCNRĐ do UBND huyện Đan Phượng cấp ngày 14/9/1988, chủ sử dụng đất là bà Trương Thị Đĩnh (đã chết). Thời gian hẹn trả hồ sơ 8/8/2019. Trong quá trình giải quyết hồ sơ cán bộ thụ lý để chậm muộn, cơ quan chưa giải quyết hồ sơ đúng theo thời gian ghi trên phiếu hẹn. Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội – chi nhánh huyện Đan Phượng chân thành xin lỗi vì sự quá hạn trên. Rất mong nhận được sự thông cảm của ông”.

 

 

Bình luận

    Chưa có bình luận