Khi nào công an được kiểm tra hành chính đột xuất nhà nghỉ, khách sạn?

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú như: nhà trọ, khách sạn... thường được nhiều đối tượng chọn làm nơi để hoạt động phạm pháp.

 

Thời gian qua, lực lượng công an các địa phương đã phát hiện nhiều đối tượng tàng trữ ma túy, hoạt động mại dâm, đánh bạc... tại nhiều nhà nghỉ, khách sạn. Nhiều người cho rằng: Lực lượng Công an cần thường xuyên kiểm tra hành chính tại nhà nghỉ, khách sạn để kịp thời phát hiện các tệ nạn xã hội diễn ra ở những nơi này.

(Ảnh minh họa).

Nhưng khi nào thì công an được kiểm tra hành chính đột xuất khách sạn, nhà nghỉ và nội dung kiểm tra sẽ gồm những gì?

Theo Khoản 1 và Khoản 2 Điều 50 Nghị định số 96/2016/NĐ-CP quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy định về kiểm tra, thanh tra như sau:

1. Cơ quan công an có thẩm quyền thực hiện kiểm tra, thanh tra toàn diện việc chấp hành các quy định về an ninh, trật tự đối với cơ sở kinh doanh các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự theo phương thức định kỳ không quá một lần trong một năm hoặc đột xuất.

Việc kiểm tra, thanh tra đột xuất chỉ được thực hiện khi phát hiện cơ sở kinh doanh có vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến an ninh, trật tự; có đơn khiếu nại, tố cáo của tổ chức hoặc cá nhân về vi phạm pháp luật liên quan đến an ninh, trật tự trong cơ sở kinh doanh; phục vụ tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự theo văn bản chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền.

2. Nội dung kiểm tra, thanh tra:

a) Kiểm tra, thanh tra các giấy tờ trong hồ sơ pháp lý; nội dung kinh doanh ghi trong giấy phép, giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự do cơ quan công an có thẩm quyền cấp cho cơ sở kinh doanh với thực tế của cơ sở đang hoạt động;

b) Kiểm tra việc chấp hành các quy định tại nghị định này và các quy định tại văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan;

c) Kiểm tra người và phương tiện, sản phẩm kinh doanh, dịch vụ liên quan đến hoạt động của cơ sở kinh doanh theo quy định của pháp luật;

Kết thúc kiểm tra, thanh tra phải lập biên bản (theo mẫu quy định thống nhất của Bộ Công an) ghi rõ kết quả và tồn tại hoặc vi phạm (nếu có).

Như vậy, công an chỉ được kiểm tra hành chính đột xuất nhà nghỉ, khách sạn khi phát hiện cơ sở kinh doanh nhà nghỉ, khách sạn có vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến an ninh, trật tự hoặc có đơn khiếu nại, tố cáo của tổ chức hoặc cá nhân về vi phạm pháp luật liên quan đến an ninh, trật tự trong cơ sở kinh doanh nhà nghỉ, khách sạn hoặc phục vụ tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự theo văn bản chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền và thực hiện các nội dung kiểm tra theo các quy định được trích dẫn ở trên./.

Theo VOV.VN

 

 

Bình luận

    Chưa có bình luận