UBND phường Xuân La cần 'thượng tôn pháp luật'

Trong khi Toà án thu lý vụ việc, UBND phường Xuân La không giải quyết khiếu nại, ra quyết định cưỡng chế là có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

 

Trong khi TAND TP Hà Nội đang giải quyết vụ án hành chính thì Chủ tịch UBND quận Tây Hồ, lãnh đạo phường Xuân La liên tiếp ra các quyết định cưỡng chế là có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Ban hành quyết định khi tòa đang thụ lý vụ án

Nội dung lá đơn của bà Phạm Thị Thu cho biết: Bà Phạm Thị Thu cùng chồng là ông Lương Danh Tùng trú tại phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội là chủ sử dụng 186 m2 đất tại mặt đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài (nay là đường Xuân Tảo) thuộc địa bàn hành chính phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Vợ chồng bà Thu quản lý và sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp với ai và hiện nay chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Thế nhưng, ngày 02/11/2022, Chủ tịch UBND phường Xuân La ban hành Thông báo số 153/TB-UBND (Thông báo số 153) về việc hồi 9h ngày 10/11/2022 tiến hành kiểm tra hiện trạng sử dụng đất và công trình xây dựng tại khu đất giáp đường Xuân Tảo (đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài cũ) thuộc địa bàn phường Xuân La.

Cho rằng khu đất nhà mình là hiện trường của 2 vụ án hình sự mà công an quận Tây Hồ đang thụ lý xác minh điều tra, cần phải bảo vệ, giữ nguyên hiện trạng, nên ngày 08/11/2022 bà Phạm Thị Thu đã có đơn khiếu nại hành vi hành chính đối với Chủ tịch UBND phường Xuân La về việc ban hành Thông báo 153.

Để bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, TAND TP Hà Nội, chính quyền quận Tây Hồ và phường Xuân La nhanh chóng xử lý vụ việc, lấy lại niềm tin trong nhân dân về tính nghiêm minh, thượng tôn pháp luật của các cơ quan nhà nước ở địa phương.

Mặc dù đã nhận được đơn khiếu nại và chưa giải quyết khiếu nại, đồng thời thành phần tổ công tác không đầy đủ các thành viên (thiếu đại diện công an phường Xuân La) nhưng hồi 9h, ngày 10/11/2022, ông Phùng Công Thế - Phó Chủ tịch UBND phường Xuân La chủ trì vẫn thực hiện lập: Biên bản kiểm tra hiện trạng sử dụng đất và công trình xây dựng tại khu đất giáp đường Xuân Tảo (đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài cũ) phường Xuân La; Biên bản kiểm tra hoạt động xây dựng;  Biên bản vi phạm hành chính về đất đai.

 Tại 3 biên bản trên, bà Phạm Thị Thu đã có ý kiến ghi rõ: "UBND phường Xuân La chưa giải quyết khiếu nại  hành chính đối với Thông báo số 153/TB-UBND nêu trên nhưng vẫn tiến hành thực hiện nội dung thông báo là vi phạm quy định về giải quyết khiếu nại nên cả 3 biên bản đều không có giá trị pháp lý".

 Ngày 17/11/2022 UBND phường Xuân La ra Thông báo số 338/TB-UBND có nội dung không xem xét giải quyết khiếu nại của bà Thu đối với Thông báo số 153.

 Ngày 01/12/2022, bà Phạm Thị Thu nhận được Quyết định số 96/QĐ-UBND (Quyết định số 96) ngày 30/11/2022 của Chủ tịch UBND quận Tây Hồ có nội dung buộc bà Phạm Thị Thu phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả tự phá dỡ nhà tạm và một số công trình tạm khác để khôi phục tình trạng ban đầu.

 Bà Phạm Thị Thu cho rằng, ở đây có dấu hiệu một số cán bộ tham mưu cho Chủ tịch UBND quận Tây Hồ đã cố ý che dấu thông tin UBND phường Xuân La không giải quyết khiếu nại theo quy định pháp luật, Tổ công tác thiếu thành viên quan trọng là đại diện CAP Xuân La; cố ý tham mưu giải quyết sai vụ việc dẫn tới Chủ tịch UBND quận Tây Hồ vi phạm quy định Luật Xử phạt vi phạm hành chính, đồng thời xâm phạm nghiêm trọng quyền lợi chính đáng của bà Phạm Thị Thu.

Để bảo vệ quyền lợi của mình, bà Phạm Thị Thu khởi kiện Chủ tịch UBND quận Tây Hồ ra TAND TP Hà Nội, đề nghị TAND Thành phố Hà Nội tuyên hủy Quyết định số 96/QĐ-UBND, ngày 30/11/2022 của Chủ tịch UBND quận Tây Hồ. TAND Thành phố Hà Nội đã thụ lý vụ án hành chính tại Thông báo số 221/TBTL-HCST ngày 15/12/2022.

Thế nhưng, trong khi TAND TP Hà Nội đang giải quyết vụ án hành chính thì Chủ tịch UBND quận Tây Hồ tiếp tục ban hành Quyết định số 51/QĐ-CCXP (Quyết định số 51) ngày 10/4/2023 về việc cưỡng chế thực hiện Quyết định số 96.

Trong khi Quyết định số 96 đang bị khởi kiện hành chính và chưa có bản án/quyết định có hiệu lực pháp luật của TAND có thẩm quyền về tính hợp lệ, hợp hiến thì Chủ tịch UBND quận Tây Hồ lại ban hành Quyết định số 51 về việc cưỡng chế thực hiện Quyết định số 96 là có dấu hiệu vi phạm pháp luật.     

Do đó, bà Thu đã làm đơn bổ sung yêu cầu khởi kiện hành vi hành chính của Chủ tịch UBND quận Tây Hồ vì lý do ban hành Quyết định số 51 thể hiện sự không khách quan trong khi thực hiện công vụ và Quyết định số 51 được ban hành trong thời gian Quyết định số 96 đang bị khởi kiện hành chính tại TAND TP Hà Nội, chưa có bản án/quyết định có hiệu lực pháp luật của TAND. Đề nghị TAND TP Hà Nội tuyên hủy Quyết định số 51/QĐ-CCXP ngày 10/4/2023 hoặc buộc Chủ tịch UBND quận Tây Hồ thu hồi quyết định này. TAND Thành phố Hà Nội đã thụ lý yêu cầu bổ sung đơn khởi kiện của bà Thu.

Ngày 22/5/2023, Chủ tịch UBND phường Xuân La đã ban hành Thông báo số 71/TB-UBND về việc cưỡng chế theo Quyết định số 51 của Chủ tịch UBND quận Tây Hồ.

 "Phớt lờ" khiếu nại của dân, Phường có "ngồi xổm" lên pháp luật?

Trong lá đơn của mình, bà Phạm Thị Thu nêu rõ: việc Chủ tịch UBND phường Xuân La ban hành Thông báo số 71/TB-UBND đã thể hiện sự coi thường cơ quan tiến hành tố tụng là TAND TP Hà Nội, coi thường người tiến hành tố tụng khi bất chấp việc Quyết định số 96 và Quyết định số 51 của Chủ tịch UBND quận Tây Hồ đang bị khởi kiện hành chính tại TAND Thành phố Hà Nội, tính pháp lý và sự khách quan của 2 quyết định trên đang được TAND TP Hà Nội xem xét giải quyết, hiện chưa có bản án/quyết định của TAND có thẩm quyền có hiệu lực pháp luật phán quyết.

Đến thời điểm hiện tại, bà Phạm Thị Thu không bị UBND phường Xuân La và UBND quận Tây Hồ ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai hoặc xây dựng theo đúng quy định Luật Xử phạt vi phạm hành chính. "Do đó tôi cho rằng Chủ tịch UBND phường Xuân La ban hành Thông báo số: 71/TB-UBND là cố ý vi phạm công vụ, cố ý đào sâu hố ngăn cách giữa chính quyền đại phương với người dân, tạo ra sự đối đầu ngày càng căng thẳng giữa người dân với chính quyền địa phương, đồng thời cố ý gây khó khăn và gây áp lực cho hoạt động tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng" - bà Thu trình bày trong đơn.

Thêm nữa, Chủ tịch UBND phường Xuân La ban hành Thông báo số 71 để thi hành Quyết định số 51 đang bị khởi kiện tại TAND TP Hà Nội. Vì vậy nếu TAND TP Hà Nội thụ lý giải quyết, xem xét tính hợp pháp, hợp Hiến của Thông báo số: 71/TB-UBND ngày 22/5/2023 của Chủ tịch UBND phường Xuân La trong cùng 1 vụ án hành chính thì sẽ giúp cho việc xét xử được khách quan, toàn diện hơn.

Từ những lý do trên, bà Phạm Thị Thu đã làm đơn bổ sung yêu cầu khởi kiện để khởi kiện Chủ tịch UBND phường Xuân La ra TAND TP Hà Nội và đề nghị TAND TP Hà Nội tuyên hủy Thông báo số 71 của Chủ tịch UBND phường Xuân La vì lý do ban hành trong khi Quyết định số 96 và Quyết định số 51 của Chủ tịch UBND quận Tây Hồ đang bị khởi kiện hành chính tại TAND TP Hà Nội.

Vụ việc này cho thấy những dấu hiệu vi phạm pháp luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân cũng như vi phạm trong công tác tham mưu của một số cán bộ địa phương. Để bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, TAND TP Hà Nội, chính quyền quận Tây Hồ và phường Xuân La nhanh chóng xử lý vụ việc, lấy lại niềm tin trong nhân dân về tính nghiêm minh, thượng tôn pháp luật của các cơ quan nhà nước ở địa phương./.

 

         

 

 

Bình luận

    Chưa có bình luận