Thường Tín cưỡng chế thu hồi đất để xây Trung tâm Văn hóa Thể thao

UBND huyện Thường Tín bố trí lực lượng theo kế hoạch phân công tiến hành cưỡng chế thu hồi đất để xây dựng các hạng mục cuối cùng của Trung tâm Văn hóa thể thao

 

Sáng 29/3, UBND huyện Thường Tín cùng UBND thị trấn Thường Tín bố trí lực lượng theo kế hoạch phân công tiến hành cưỡng chế thu hồi đất theo quy định để xây dựng các hạng mục cuối cùng của Trung tâm Văn hóa thể thao huyện Thường Tín. Thời gian thực hiện thu dọn tài sản, tháo dỡ các công trình để thu hồi 4.674,4m2 đất của 8 người con cháu nhà cụ Nội bắt đầu từ ngày 29 - 30/3.

Trước đó, ngày 22/2/2023, UBND huyện Thường Tín ban hành quyết định số 539/QĐ-UBND cưỡng chế thu hồi đất và tổ chức tháo dỡ các công trình theo quy định của pháp luật. Việc làm này của chính quyền các cấp huyện Thường Tín đã được đông đảo người dân trên địa bàn đồng tình ủng hộ.

Qua tuyên truyền, vận động, đến đầu tháng 3/2023 các con cháu của cụ Nội đã thống nhất, đồng thời cùng ký biên bản cam kết đến ngày 22/3/2023 sẽ hoàn thành xong việc thu dọn tài sản, cây trồng và tháo dỡ các công trình di chuyển đi nơi khác, bàn giao mặt bằng cho UBND huyện.

Thế nhưng đến chiều 22/3, khi UBND huyện Thường Tín tiến hành làm việc như thống nhất trước đó  thì con cháu của cụ Nội đã gây khó khăn, không chịu bàn giao 4.674,4m2 đất.  

Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Nguyễn Xuân Minh cho biết, theo kế hoạch, việc tổ chức cưỡng chế thu hồi đất phải thực hiện từ trước đó, nhưng do con cháu nhà cụ Nội xin tự thu dọn tài sản, cây trồng bàn giao mặt bằng cho huyện. Tuy nhiên, quá trình thực hiện mang tính chất đối phó nên UBND huyện phải cương quyết cưỡng chế thu hồi đất.

Việc thực hiện cưỡng chế theo đúng quy định pháp luật.Để quá trình thực hiện đảm bảo đúng quy định, dân chủ và công khai, minh bạch, các cơ quan chuyên môn cùng khối nội chính của huyện đã rà soát kỹ lưỡng hồ sơ, xác định việc cưỡng chế thu hồi đất để thi công các hạng mục còn lại của dự án là rất cần thiết và phải thực hiện để đảm bảo sự tôn nghiêm của pháp luật.

Công trình Trung tâm Văn hóa Thể thao có diện tích 9,765ha do UBND huyện Thường Tín đầu tư là công trình công cộng, với mục đích phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích Quốc gia, phục vụ đời sóng người dân là việc làm chính đáng và được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Việc giải phóng mặt bằng xây dựng Trung tâm Văn hóa Thế thao được người dân đồng tình, ủng hộ.

Tuy nhiên, do không giải phóng được mặt bằng nên việc chậm hoàn thành dự án đã gây bức xúc cho người dân. Để triển khai các hạng mục còn lại, UBND huyện Thường Tín còn phải thu hồi 4.674,4m2/9,765ha là diện tích đất 8 người con và cháu được hưởng thừa kế, QSD đất, quyền sở hữu tài sản trên đất thu hồi có nguồn gốc của cụ Trần Văn Nội và cụ Trần Thị Sửu.

Mặc dù, UBND huyện Thường Tín và UBND thị trấn cùng các sở, ngành đã tuyên truyền, vận động, đối thoại nhằm làm rõ các nội dung để sớm thực hiện các bước chi trả bồi thường, hỗ trợ tiền, bố trí tái định cư theo quy định. Tuy nhiên, các con cháu của cụ Nội vẫn chưa đồng thuận.

Do vậy, đầu tháng 1/2023, UBND huyện tiếp tục ban hành hàng loạt các quyết định về việc phê duyệt phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ và tái định cư sau khi thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện tại thị trấn Thường Tín.

Cùng với đó, cuối tháng 1/2023, UBND huyện ban hành hàng loạt quyết định chi trả bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án, đồng thời tổ chức chi trả tiền cho các hộ gia đình có nguồn gốc của cụ Nội và cụ Sửu. Tuy nhiên, các hộ gia đình vẫn không chịu nhận tiền bồi thường, hỗ trợ.

Cũng tại thời điểm này, UBND huyện Thường Tín ban hành các quyết định và tổ chức thực hiện bàn giao đất tái định cư sử dụng vào mục đích làm đất ở sau khi thu hồi đất của các hộ gia đình để xây dựng Trung tâm Văn hóa Thể thao nhưng con cháu của cụ Nội cũng không đến nhận.

Liên quan đến nội dung này, Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Nguyễn Xuân Minh cho biết: Để quá trình thực hiện đảm bảo đúng quy định, UBND huyện thống nhất vận dụng từ tuyên truyền, vận động và đối thoại, cuối cùng mới cương quyết tổ chức cưỡng chế thu hồi 4.674,4m2 đất GPMB xây dựng Trung tâm Văn hóa Thể thao.

 

 

Bình luận

    Chưa có bình luận