Viết tiếp 'Sai phạm trong quản lý đất đai tại Bình Xuyên, Vĩnh Phúc': Xử lý đảng viên vi phạm, giữ nghiêm kỷ luật của Đảng!( Bài 7)

Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Xuyên đã ban hành các quyết định thi hành kỷ luật đối với tổ chức Đảng, đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý.

 

Bài 6: Bài học 'đắt giá' trong công tác quản lý đất đai!

Kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm...

“Điểm nóng” sai phạm trong quản lý, sử dụng đất đai tại xã Thiện Kế diễn ra trong nhiều năm không được cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Phúc xử lý triệt để dẫn đến sai phạm ngày một gia tăng khiến dư luận bức xúc, gây mất niềm tin trong nhân dân.

Sau khi Báo TNVN đăng tải loạt bài: “Sai phạm trong quản lý đất đai tại Bình Xuyên, Vĩnh Phúc: Trách nhiệm bị bỏ ngỏ?; Trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy!”; Tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo làm rõ trách nhiệm người đứng đầu!; Vĩnh Phúc xử lý nghiêm những vấn đề “nóng” dư luận quan tâm?”; Kỷ luật người đứng đầu có “vùng cấm, ngoại lệ”?; Bài học đắt giá trong quản lý đất đai”, đến ngày 7/12/2022, Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Xuyên đã ban hành các Quyết định số 1677- QĐ/HU; 1678 - QĐ/HU; 1679 - QĐ/HU; 1680 - QĐ/HU về việc thi hành kỷ luật đối với Ban thường vụ Đảng ủy xã Thiện Kế, Đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý, cụ thể:

Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Xuyên ban hành các Quyết định thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ Đảng ủy; Bí thư đảng ủy; Phó Bí thư Đảng ủy...

Tại Quyết định số 1677 về việc thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy xã Thiện Kế nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã chỉ rõ những vi phạm của Ban Thường vụ Đảng ủy xã Thiện Kế như: Vi phạm quy chế làm việc, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, không thực hiện Kết luận hoặc kiến nghị về kiểm tra, giám sát, thanh tra; không chỉ đạo xử lý dứt điểm vi phạm trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai dẫn đến nhiều sai phạm trong quản lý, sử dụng đất đai, để nhiều cán bộ, đảng viên, người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cấp ủy và chính quyền vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật. Vi phạm của Ban Thường vụ Đảng ủy xã Thiện Kế làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Thiện Kế, gây dư luận không tốt trong cán bộ, đảng viên, nhân dân. Từ đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Xuyên thi hành Quyết định kỷ luật Đảng ủy xã Thiện Kế với hình thức: Khiển trách.

Tại Quyết định số 1678, thi hành kỷ luật đối với đồng chí Đào Trọng Tuấn, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Thiện Kế. Nội dung quyết định nêu rõ: Nhiệm kỳ 2015 - 2020, đồng chí Đào Trọng Tuấn là Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thiện Kế đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, vi phạm quy chế làm việc, buông lỏng quản lý, làm trái quy định của pháp luật trong giao đất, cho thuê đất dẫn đến nhiều sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, đồng chí Đào Trọng Tuấn, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Thiện Kế chưa chủ động, chưa quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời những sai phạm, khuyết điểm của địa phương trong công tác quản lý, sử dụng đất đai; chưa quyết liệt chỉ đạo UBND xã khắc phục những vi phạm cũ, để phát sinh vi phạm mới, không thực hiện nghiêm túc đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện và các kết luận thanh tra của tỉnh, thanh tra huyện dẫn đến vi phạm trong lĩnh vực đất đai ngày càng gia tăng, phức tạp. Vi phạm của đồng chí Đào Trọng Tuấn đã bị Chủ tịch UBND huyện cách chức Chủ tịch UBND xã Thiện Kế nhiệm kỳ 2016 - 2021. Vi phạm của đồng chí Đào Trọng Tuấn gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm giảm uy tín của bản thân và của Đảng ủy xã Thiện Kế.

Từ những vi phạm trên, Ban thường vụ Huyện ủy Bình Xuyên thi hành Quyết định kỷ luật đồng chí Đào Trọng Tuấn bằng hình thức cắt chức Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ xã, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã, Bí thư Đảng ủy xã Thiện Kế nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại Quyết định số 1679, thi hành kỷ luật đối với đồng chí Đào Trọng Thành, Phó Bí thư Đảng ủy xã Thiện Kế. Nội dung quyết định nêu rõ: Nhiệm kỳ 2015 - 2020 với vai trò là Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã, đồng chí Đào Trọng Thành thực hiện không đầy đủ chức trách, nhiệm vụ được giao trong việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện quy chế làm việc dẫn đến Ban Thường vụ Đảng ủy xã vi phạm quy chế làm việc.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, với vai trò là Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, vi phạm quy chế làm việc, buông lỏng quản lý, thực hiện không đúng, không đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ, trách nhiệm của mình đối với yêu cầu, kiến nghị của đoàn thanh tra và các kết luận, quyết định của cấp có thẩm quyền dẫn đến số vụ vi phạm pháp luật về đất đai trên địa bàn ngày một gia tăng và phức tạp. Chủ tịch UBND huyện đã thi hành kỷ luật bằng hình thức cắt chức Chủ tịch UBND xã Thiện Kế 2016 - 2021; nhiệm kỳ 2021 - 2026. Vi phạm của đồng chí Đào Trọng Tuấn gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm giảm uy tín của bản thân và của Đảng ủy xã Thiện Kế.

Từ những vi phạm trên, Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Xuyên thi hành Quyết định kỷ luật đồng chí Đào Trọng Thành bằng hình thức cắt chức: Ủy viên BCH Đảng bộ xã; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã; Phó Bí thư Đảng ủy xã Thiện Kế nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại Quyết định số 1780, thi hành kỷ luật đối với đồng chí Đỗ Hoàng Hà, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND xã Thiện Kế đã vi phạm quy chế làm việc, buông lỏng quản lý dẫn đến vi phạm pháp luật về đất đai trong phạm vi, lĩnh vực được phân công phụ trách. Chủ tịch UBND huyện thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo. Vi phạm của đồng chí Đỗ Hoàng Hà làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của bản thân và Đảng ủy xã Thiện Kế, Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Xuyên thi hành Quyết định kỷ luật đồng chí Đỗ Hoàng Hà bằng hình thức cảnh cáo.

UBND tỉnh chỉ đạo xử lý nghiêm...

Liên quan đến sai phạm trong quản lý và sử dụng đất tại xã Thiện Kế, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành các văn bản số 7216/UBND - NN5; 8174/UBND - NN5 về việc xử lý vi phạm đất đai theo phản ánh của cơ quan báo chí.

Tại các văn bản nêu trên có nội dung, đề nghị Công an tỉnh chỉ đạo công an huyện Bình Xuyên và các đơn vị chức năng trực thuộc điều tra, làm rõ những dấu hiệu vi phạm kinh tế, đất đai tại xã Thiện Kế để xử lý theo quy định tại Điều 228 và 229 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Điều 229 Bộ luật hình sự quy định tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai như sau:

Người nào lợi dụng hoặc lạm dụng chức vụ, quyền hạn giao đất, thu hồi, cho thuê, cho phép chuyển quyền sử dụng, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trái quy định của pháp luật thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: Đất trồng lúa có diện tích từ 5.000 m2 đến dưới 30.000m2...

Trước đó, ngày 03/8/2022, UBND huyện Bình Xuyên đã ban hành Kết luận số 03/KL - UBND về: “Công tác quản lý, sử dụng đất đai tại xã Thiện Kế”, tại kết luận có những nội dung: 40.390m2 đất công ích, UBND xã Thiện Kế cho 167 hộ thuê, không tổ chức đấu giá quyền thuê đất, không ký hợp đồng với các hộ, để cho trưởng thôn đứng ra thu tiền thuê đất; 62.396m2 hồ thủy lợi, UBND xã Thiện Kế ký kết hợp đồng cho các hộ gia đình thuê là trái với thẩm quyền; 639.259m2 đất của VinEco Tam Đảo bàn giao cho địa phương quản lý, UBND xã Thiện Kế ký hợp đồng cho 19 trường hợp thuê đất không báo cáo cấp có thẩm quyền; UBND xã Thiện Kế cho doanh nghiệp thuê đất chuyên dùng là trái thẩm quyền; 8.639,8m2 đất rừng do VinEco Tam Đảo bàn giao cho địa phương quản lý, UBND xã Thiện Kế buông lỏng quản lý để 06 hộ vi phạm trong sử dụng đất…

Cũng tại Kết luận đã nêu rõ trách nhiệm cụ thể từng cá nhân, đơn cử đối với ông Đào Trọng Tuấn, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Thiện Kế, nguyên Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã để xảy ra các sai phạm như: Để 19 hộ dân vi phạm về pháp luật đất đai; Ký hợp đồng giao khoán thầu cho các hộ gia đình thuê đất nông nghiệp do Công ty Vineco bàn giao địa phương mà không báo cáo xin ý kiến cấp có thẩm quyền; Ký hợp đồng cho doanh nghiệp thuê quỹ đất công ích không đúng đối tượng được thuê đất; Ký 11 hợp đồng thuê các hồ thủy lợi trên địa bàn xã và 01 hợp đồng thuê đất trường Mầm non Khu B trái quy định của Luật Đất đai 2013 và Luật Thủy lợi 2017… Để phát sinh thêm 04 trường hợp vi phạm mới sau khi VinEco Tam Đảo bàn giao đất về cho địa phương quản lý.

Dư luận đang đặt câu hỏi vi phạm trong quản lý và sử dụng đất tại xã Thiện Kế diễn ra trong nhiều nhiệm kỳ, có dấu hiệu “lợi ích nhóm”, gây thất thoát tiềm lực đất đai, nhà nước thất thu tiền ngân sách từ thuế đất?

Điều 228 Bộ luật Hình sự quy định các khung hình phạt đối cá nhân phạm tội như sau:

Người nào lấn chiếm đất, chuyển quyền sử dụng đất hoặc sử dụng đất trái với các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm....

 

 

Bình luận

    Chưa có bình luận