Liên quan đến đơn thư tố cáo sai phạm về quản lý, sử dụng đất tại xã Phù Đổng

Bài 1: Cần sáng tỏ dấu hiệu bao che cho sai phạm

 

Trước thực trạng hàng loạt vi phạm lấn, chiếm, xây dựng công trình trên đất công do UBND xã quản lý, ông Đ.H.M, thôn 3 xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, T.P Hà Nội đã làm đơn tố cáo ông Trần Xuân Tĩnh, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã và bà Nguyễn Thị Thúy, Phó Chủ tịch UBND xã (nhiệm kỳ 2016 - 2020) buông lỏng quản lý đất đai để xảy ra vi phạm.

Những nội dung có trong Kết luận.

Ngày 20/07/2020, Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm đã ban hành Kết luận số 19/KL-UBND kết luận đối với ông Trần Xuân Tĩnh và bà Nguyễn Thị Thuý, và gửi Thông báo Kết luận số 1304/TB-UBND đến ông Đ.H.M.

Kết luận số 19 khẳng định, nội dung tố cáo một số hộ dân lấn, chiếm và xây dựng công trình trên đất công vi phạm Luật Đất đai là đúng vì:

Thửa đất Ao Giữa: Có nguồn gốc là đất ao công do UBND xã Phù Đổng quản lý. Bản đồ năm 1986, thể hiện Ao Giữa thuộc thửa số 22, tờ bản đồ xóm Trại, diện tích 1.707m2, loại đất ao. Bản đồ năm 1993 - 1994, thể hiện là thửa đất số 54, bản đồ xóm Trại, diện tích 1.458m2. Kết quả kiểm tra cho thấy có 06 hộ gia đình lấn chiếm đất công thời gian từ năm 1987 đến năm 2005. Trong đó, 01 trường hợp xây dựng nhà kiên cố năm 2010; 02 hộ xây dựng cải tạo, nâng cấp nhà ở năm 2019, 03 hộ làm chuồng trại chăn nuôi và làm vườn. Năm 2019 hộ ông Thế làm lán để xe, sân gạch.

Đất giáp đê tả sông Đuống (từ khu chợ Gióng đến quán Thanh Trúc): 08 trường hợp vi phạm, trong đó 07 trường hợp sử dụng đất ngoài đê (có nguồn gốc đất của hộ gia đình do ngập lụt không sử dụng được, sau tái sử dụng nhưng không đăng ký kê khai việc sử dụng đất, không nộp thuế nhà đất. Bản đồ năm 1986 không thể hiện thửa đất, bản đồ năm 1993-1994 thể hiện thửa đất là đất nông nghiệp) tự chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở, xây dựng công trình nhà ở từ năm 2005 – 2019. Trường hợp gia đình ông Vũ Văn Toàn lấn chiếm đất công xây dựng nhà cấp 4 năm 2019.

Đất công phía giáp sông (từ khu chợ Gióng đến quán Thanh Trúc) có tổng số 10 hộ lấn chiếm, xây dựng công trình nhà ở, trong đó có 03 trường hợp xây dựng, nâng cấp nhà từ năm 2019; 01 trường hợp năm 2016; 01 trường hợp năm 2015, còn lại 6 trường hợp vi phạm trong các năm từ 2007 đến năm 2013. Qua rà soát có 22 hộ gia đình sử dụng đất công phía giáp sông làm vườn, có xây dựng tường bao.

Cũng tại Kết luận số 19 đã nêu rõ, việc sử dụng đất vi phạm quy định tại Điều 6 Luật Đất đai năm 1993; Điều 15 Luật Đất đai năm 2003 (nay là Điều 12 Luật Đất đai năm 2013); Trách nhiệm thuộc về người sử dụng đất; Trách nhiệm quản lý Nhà nước về đất đai thuộc trách nhiệm của UBND xã Phù Đổng các nhiệm kỳ từ 1994 đến 2020.

Trong đó, ông Trần Xuân Tĩnh chịu trách nhiệm đối với việc chậm khắc phục tồn tại, vi phạm trong quản lý sử dụng đất và chịu trách nhiệm người đứng đầu đối với 16 trường hợp vi phạm sử dụng đất, xây dựng, nâng cấp công trình trên đất từ năm 2015 - 2019. Trong đó có 4 trường hợp thực hiện phá dỡ công trình cũ để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án nhưng thực hiện xây lại công trình; Trách nhiệm của ông Nguyễn Văn Hưng - Phó Chủ tịch UBND xã Phù Đổng nhiệm kỳ 2011-2021 được giao phụ trách kinh tế, đất đai đến tháng 3/2018 đối với công tác chỉ đạo, kiểm tra, xử lý vi phạm; Bà Nguyễn Thị Thúy - Phó Chủ tịch UBND xã Phù Đổng (phụ trách kinh tế đất đai từ tháng 3/2018) chịu trách nhiệm của người được giao phụ trách công tác đối với 12 trường hợp công trình vi phạm sử dụng đất, xây dựng, nâng cấp công trình trên đất diễn ra năm 2018 - 2019.

Đến thời điểm kiểm tra đã có 02 trường hợp tự tháo dỡ công trình vi phạm (tuy chưa triệt để); UBND xã báo cáo giải toả được 18 trường hợp vi phạm.

Các trường hợp vi phạm sử dụng đất, xây dựng, nâng cấp công trình trên đất thời điểm do ông Trần Xuân Tĩnh chịu trách nhiệm người đứng đầu, bà Nguyễn Thị Thúy chịu trách nhiệm người được giao phụ trách. Kết luận nêu rõ, thời điểm này được UBND xã lập hồ sơ vi phạm nhưng thiếu quyết liệt trong chỉ đạo, kiểm tra, xử lý vi phạm.

Từ nội dung kết luận nêu trên, Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm yêu cầu UBND xã Phù Đổng, các phòng ban liên quan thực hiện biện pháp khắc phục như sau:

Thứ nhất, đối với UBND xã Phù Đổng tổ chức, kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể và cá nhân có liên quan tồn tại, vi phạm trong quản lý sử dụng đất, xây dựng công trình vi phạm từ năm 2004 - 2009 đã kết luận. Kết quả thực hiện báo cáo UBND huyện trước ngày 15/08/2020.

Thứ hai, rà soát, tổng hợp danh sách chi tiết các trường hợp sử dụng đất có vi phạm đã nêu tại kết luận để phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường đề xuất UBND huyện giải quyết việc sử dụng đất theo quy định tại Điều 22, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 và xử lý theo quy định tại Nghị định số 91/2019/NĐ -CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai. Phối hợp với Đội Quản lý trật tự xây dựng huyện xây dựng kế hoạch cưỡng chế các công trình vi phạm đối với các trường hợp vi phạm buộc phải thu hồi theo quy định. Thời hạn hoàn thành xử lý việc sử dụng đất có vi phạm trong quý III/2020.

Đồng thời, Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm cũng giao các phòng, ban có liên quan như Phòng Tài Nguyên và Môi trường, Đội Quản lý trật tự xây dựng huyện hướng dẫn, đôn đốc việc xử lý, cưỡng chế vi phạm. Giao Phòng Nội vụ hướng dẫn đôn đốc việc kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể và cá nhân liên quan sai phạm nêu trên, tổng hợp kết quả báo cáo UBND huyện theo quy định. Giao Thanh tra huyện lập hồ sơ theo dõi, đôn đốc UBND xã Phù Đổng, các phòng ban chuyên môn có liên quan thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện đối với nội dung Kết luận giải quyết tố cáo theo quy định.

Xử lý sai phạm theo kiểu “đánh trống bỏ dùi”

Thực hiện kết luận số 19, ngày 08/8/2020, UBND xã Phù Đổng họp toàn thể cán bộ công chức xã, ngày 15/8/2020, họp thường trực UBND xã để kiểm điểm trách nhiệm tập thể UBND xã Phù Đổng giai đoạn 2004 - 2019; Cá nhân có liên quan để xảy ra sai phạm, cụ thể: ông Trần Xuân Tĩnh, Chủ tịch UBND xã Phù Đổng giai đoạn 2015 - 2020; ông Nguyễn Văn Hưng, cán bộ địa chính xã giai đoạn 1994 - 2008; Phó Chủ tịch UBND xã phụ trách kinh tế đất đai giai đoạn 2008 - tháng 3/2018; Bà Nguyễn Thị Thúy, Phó Chủ tịch UBND xã Phụ trách Kinh tế - Đất đai từ tháng 3/2018 đến nay...

Căn cứ kết quả biểu quyết tại hội nghị họp UBND xã ngày 08/8/2020 và họp Thường trực UBND xã ngày 15/08/2020; Đối chiếu với Nghị định số 34/2011/NĐ-CP ngày 17/05/2011 của Chính phủ, UBND xã Phù Đổng đề xuất UBND huyện Gia Lâm không áp dụng hình thức kỷ luật đối với các đồng chí nêu trên. Ngày 15/8/2020, UBND xã Phù Đổng đã có văn bản số 140/BC-UBND gửi UBND huyện Gia Lâm để báo cáo kết quả họp kiểm điểm theo chỉ đạo của Kết luận số 19.

Sau khi nhận được báo cáo của UBND xã Phù Đổng, cho đến nay đã gần 8 tháng, nhưng UBND huyện Gia Lâm chưa thông báo kết quả xử lý sai phạm. Về vấn đề này, người dân bức xúc cho rằng, UBND huyện Gia Lâm đang “bưng bít” cho sai phạm và đã có đơn kiến nghị gửi Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội.

Về vấn đề này, ngày 12/3/2021, UBKT Thành ủy Hà Nội đã chuyển đơn thư của ông Đ.H.M đến Ban Thường vụ Huyện ủy Gia Lâm xem xét giải quyết theo quy định.

“Ông Trần Xuân Tĩnh thiếu tinh thần trách nhiệm, buông lỏng quản lý đất đai, xây dựng, dẫn đến đơn thư tố cáo kéo dài. Trong khi chưa có kết quả xử lý sai phạm đối với ông Tĩnh theo Kết luận số 19, mới đây, ông Trần Xuân Tĩnh đã có tên trong danh sách ứng cử đại biểu HĐND xã Phù Đổng nhiệm kỳ 2021- 2026, liệu có xứng đáng”, ông Đ.H.M bức xúc.

Về xử lý sai phạm theo Kết luận 19, ông Tĩnh cho biết: “UBND xã đã tổ chức họp kiểm điểm đối với tập thể, cán bộ, công chức UBND xã có sai phạm theo Kết luận 19 và báo cáo kết quả lên UBND huyện. Hình thức kiểm điểm như thế nào do UBND huyện thành lập hội đồng và ra quyết định”.

Trong hướng dẫn 36-HD/BTCTW ngày 20/01/2021 về tiêu chuẩn đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 có nội dung: Không giới thiệu và đưa vào danh sách ứng cử người có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực; có tư tưởng cục bộ, bảo thủ, trì trệ; đang bị thanh tra, kiểm tra dấu hiệu vi phạm; người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra vụ việc tham nhũng, lãng phí, mất đoàn kết; những người vi phạm Quy định 126-QĐ/TW ngày 28/02/2018 của Bộ Chính trị hoặc có vấn đề về chính trị chưa được kết luận. Kiên quyết không để lọt những người không xứng đáng, những người chạy chức, chạy quyền tham gia HĐND các cấp.

Để làm rõ nội dung tố cáo của công dân, phóng viên đã có buổi làm việc với ông Trần Xuân Tĩnh tại trụ sở UBND xã Phù Đổng. Tại đây, ông Tĩnh khẳng định tố cáo của công dân là đúng. Về vi phạm lấn, chiếm xây dựng công trình trên đất công do UBND xã quản lý ông Tĩnh cho biết, các trường hợp vi phạm được nêu trong Kết luận 19 hầu hết đã tồn tại rất lâu. Nhiệm kỳ ông đảm nhiệm vị trí Chủ tịch xã không có vi phạm mới về lấn, chiếm đất, mà đa số là vi phạm nâng cấp, cải tạo, xây dựng công trình trên đất đã lấn chiếm trước đó.

“Hiện tại UBND xã vẫn chưa xử lý triệt để các vi phạm nêu trên là do các hộ bị xử lý không đồng tình với Kết luận”, ông Tĩnh trần tình.

Về việc có trong danh sách ứng cử Đại biểu HĐND, ông Tĩnh cho biết: “Việc ứng cử thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện, tôi chỉ là người chấp hành”.

Về xử lý sai phạm theo Kết luận 19, ông Tĩnh cho biết: “UBND xã đã tổ chức họp kiểm điểm đối với tập thể, cán bộ, công chức UBND xã có sai phạm theo Kết luận 19 và báo cáo kết quả lên UBND huyện. Hình thức kiểm điểm như thế nào do UBND huyện thành lập hội đồng và ra quyết định”.

Để có thông tin kết quả xử lý sai phạm theo Kết luận số 19, nhóm phóng viên đã đăng ký lịch làm việc và đề nghị UBND huyện Gia Lâm cung cấp thông tin, hồ sơ có liên quan đến vụ việc./.

 

 

 

Bình luận

    Chưa có bình luận