Lâm Đồng cần thu hồi dự án theo kết luận Thanh tra Chính phủ

Liên quan đến Dự án Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh: Triển khai với tiến độ rùa bò, với hàng loạt sai phạm để mất rừng và đất rừng

 

Triển khai với tiến độ rùa bò, với hàng loạt sai phạm để mất rừng và đất rừng, không nộp tiền sử dụng đất, tiền phạt chậm nộp đến hàng trăm tỷ đồng, nợ đọng nhiều tỷ đồng đối với khoản tiền bồi thường thiệt hại tài nguyên và môi trường rừng... Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị chấm dứt hoạt động, thu hồi đất của Dự án Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh.

Dù có nhũng sai phạm, nhưng trên trang web, dự án Khu đô thị thương mại, du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh được quảng cáo rầm rộ là Khu đô thị tầm cỡ quốc tế.

Dự án Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh do Công ty cổ phần Đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh làm chủ đầu tư. Dự án được đầu tư trên diện tích trên 3.595ha, thuộc các xã Phú Hội, Ninh Gia, Tà Hine và Ninh Loan, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

Công ty được thuê trên 1.432ha đất lâm nghiệp theo quyết định của UBND tỉnh Lâm Đồng. Ngày 7/2/2012, UBND tỉnh Lâm Đồng có quyết định số 293/QĐ-UBND về việc cho phép công ty chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án khu đô thị thương mại, du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh, theo đó tổng diện tích đất chuyển mục đích là trên 323ha đất, trong đó đất ở là trên 166ha đất (áp dụng hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất); tổng số tiền sử dụng đất phải nộp là hơn 226 tỷ đồng, sau khi miễn giảm 30%, số tiền sử dụng đất còn phải nộp là hơn 158 tỷ đồng.

Theo Thanh tra Chính phủ, sau khi được chuyển mục đích sử dụng đất, công ty không tuân thủ nghĩa vụ tài chính. Theo cơ quan thuế, số tiền sử dụng đat phải nộp là hơn 158 tỷ đồng, dù được đôn đốc nhiều lần nhưng công ty vẫn không nộp, tính đến tháng 10/2018 tiền phạt chậm nộp là hơn 104 tỷ đồng… Đồng thời, công ty còn nợ đọng số tiền bồi thường thiệt hại tài nguyên, môi trường rừng.

Cũng theo Thanh tra Chính phủ, ngày 9/10/2018, UBND tỉnh Lâm Đồng có quyết định số 2020/QĐ-UBND về việc điều chỉnh quyết định số 293/QĐ-UBND, ngày 7/2/2012, trong đó có nội dung chưa thực hiện chuyển mục đích sang đất ở đối với diện tích hơn 166ha đã được chuyển mục đích từ năm 2012, theo đó diện tích đất ở đã được chuyển đổi từ năm 2012 trở về trạng thái đất chuyên dùng và công ty không phải thực hiện nghĩa vụ tài chính với số tiền hơn 262 tỷ đồng (bao gồm cả tiền phạt chậm nộp).

Thanh tra Chính phủ cho rằng, việc UBND tỉnh Lâm Đồng không quyết định thu hồi đất là chưa thực hiện đúng quy định của Luật Đất đai 2013, thể hiện sự tùy tiện, chạy theo chủ đầu tư trong quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, quá trình quản lý, sử dụng đất, chủ đầu tư để người dân tái lấn chiếm, vi phạm quy định của Luật Đất đai; mặt khác, khi triển khai dự án công ty còn vi phạm trật tự xây dựng, xây dựng hội trường không phép, 15 căn nhà chuyên gia không có trong quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 được phê duyệt, không có giấy phép xây dựng...

Theo giấy chứng nhận đầu tư, đến ngày 31/12/2018, dự án hết thời hạn đầu tư; nhưng qua xác minh, công ty có nhiều vi phạm, tiến độ không theo đúng cam kết nhưng UBND tỉnh, các ngành chức năng không có biện pháp cương quyết xử lý chấm dứt hoạt động dự án theo quy định tại Luật Đầu tư 2014.

Trách nhiệm chính để xảy ra các vi phạm nêu trên thuộc Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách, Giám đốc Sở TN-MT, Giám đốc Sở KH-ĐT, Cục trưởng Cục thuế, Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng và các tổ chức, cá nhân có liên quan qua các thời kỳ.

Từ đó, Thanh tra Chính phủ kiến nghị, yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng căn cứ kết quả thanh tra, tiến hành các bước xử lý sau: Nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm của UBND tỉnh và cá nhân Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch tỉnh về những thiếu sót, tồn tại, vi phạm có liên quan tới trách nhiệm quản lý, điều hành được nêu trong kết luận… Chấm dứt hoạt động, thu hồi đất của dự án do qua kiểm tra, xác minh có vi phạm Luật Đất đai và Luật Đầu tư.

Để được địa phương chấp thuận, nhiều chủ đầu luôn đưa ra thuyết trình tính cần thiết, hiệu quả của dự án. Tuy nhiên thực tế lại cho thấy, sau khi thực hiện một thời gian, với nhiều lý do, chủ đầu tư lại kiếm cớ chậm nộp tiền sử dụng đất; tìm cách chuyển nhượng dự án; việc giao đất không qua đấu giá gây thất thu ngân sách nhà nước… Vì thế, để tránh tình trạng chuyển nhượng dự án từ chủ đầu tư này sang chủ đầu tư khác, gây khó khăn cho công tác giải quyết của các cơ quan chức năng sau này thì UBND tỉnh Lâm Đồng cần nghiêm túc thực hiện kết luận Thanh tra Chính phủ, theo đó cần chấm dứt, thu hồi đất dự án Khu đô thị thương mại, du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh./.

 

Bình luận

    Chưa có bình luận