Thông báo về việc tuyển dụng viên chức cho Cơ quan thường trú khu vực Đông Bắc

Đài Tiếng nói Việt Nam thông báo về việc tuyển dụng viên chức cho Cơ quan thường trú khu vực Đông Bắc, như sau:

1. Vị trí và số lượng tuyển dụng: 04 phóng viên

          2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

          3. Điều kiện dự tuyển

          3.1. Tiêu chuẩn chung

          - Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

          - Có đơn đăng ký dự tuyển;

          - Có lý lịch rõ ràng;

          - Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

          - Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo bồi dưỡng phù hợp với vị trí việc làm;

          - Có đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

          - Không mất năng lực hành vi dân sự hoặc không bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

          - Không đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, không đang chấp hành án, quyết định về hình sự của Tòa án; không đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

          3.2. Tiêu chuẩn cụ thể

          - Tốt nghiệp đại học trở lên: chuyên ngành Báo chí, Khoa học Xã hội và Nhân văn. Trường hợp có bằng tốt nghiệp Đại học khác chuyên ngành báo chí thì phải qua lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ báo chí từ 08 tuần trở lên.

          - Độ tuổi: Không quá 40 tuổi;

          - Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) (theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/ 01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam);

          - Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản (theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin);

          - Có kinh nghiệm làm báo từ 2 năm trở lên; đã có ít nhất 50 bài viết được đăng tải, phát sóng trên các Báo, Đài phát thanh, truyền hình (ưu tiên người có Giải Báo chí Quốc gia, bộ, ngành...).

          - Có kỹ năng làm việc độc lập.

          - Ưu tiên ứng viên: Có hộ khẩu thường trú hoặc sẵn sàng thường trú tại các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn và Hải Dương; Thành thạo kỹ năng thực hiện Báo chí đa phương tiện với các thể loại báo chí (tin; phóng sự, phản ánh, bình luận, chân dung, điều tra, ảnh, clip...), có kinh nghiệm làm việc thường trú tại các địa phương trong khu vực Đông Bắc.

          4. Lệ phí dự tuyển

          Người đăng ký dự tuyển nộp lệ phí dự tuyển là 500.000 đồng/người (Năm trăm nghìn đồng/người) theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

          Ngoài khoản lệ phí nêu trên, người dự tuyển không phải nộp thêm bất kỳ khoản tiền nào khác.

          5. Đăng ký dự tuyển

          Hồ sơ gồm:

          - Phiếu đăng ký dự tuyển (mẫu kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ); nộp kèm hồ sơ, bài viết theo yêu cầu tại mục 3.2.

          6. Thời gian, địa điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển

          6.1. Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

          - Sáng: 8h00 - 11h30;    - Chiều: 14h30 - 17h00;

          Các ngày trong tuần, bắt đầu từ ngày 02/7/2020 đến hết ngày 01/8/2020.

 (trừ Thứ 7 và Chủ nhật).

  Hội đồng tuyển dụng sẽ kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm. Danh sách người có đủ điều kiện xét tuyển sẽ được niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của Cơ quan thường trú khu vực Đông Bắc.

6.2. Địa điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển

Phòng Hành chính - Tổng hợp, Cơ quan thường trú khu vực Đông Bắc, Đài Tiếng nói Việt Nam. (Khu C, khu đô thị Cao Xanh, Hà Khánh B, phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

Chi tiết liên hệ: Bà Trần Thị Hoài Thanh, Phó Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp, Cơ quan thường trú khu vực Đông Bắc, Đài Tiếng nói Việt Nam. Điện thoại: 020.3812.883 hoặc 0912337951.

Bình luận

    Chưa có bình luận