Tuyển dụng viên chức cho Ban Hợp tác quốc tế

Đài TNVN thông báo về việc tuyển dụng viên chức cho Ban Hợp tác quốc tế

 
  1. Vị trí tuyển dụng: chuyên viên
  2. Số lượng: 03 người
  • Chuyên viên (tiếng Anh) :  02 người
  • Chuyên viên (tiếng Trung):  01 người

3. Điều kiện dự tuyển

3.1. Điều kiện, tiêu chuẩn chung

- Có quốc tịch Việt Nam và Cư trú tại Việt Nam; Từ đủ 18 tuổi trở lên; Có đơn đăng ký dự tuyển; Có lý lịch rõ ràng;  Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với vị trí việc làm;  Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ; Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm.

3.2. Tiêu chuẩn cụ thể:

- Tốt nghiệp Đại học trở lên; Có ngoại hình phù hợp với công tác đối ngoại, không nói ngọng, không nói lắp; Có trình độ ngoại ngữ đáp ứng các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, dịch.; Có kiến thức chung về chính trị - xã hội - pháp luật và các vấn đề quốc tế.

3.3. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

4. Đối tượng và điểm ưu tiên

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyên ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

d) Cán bộ công đoàn trưởng thành từ cơ sở, trong phong trào công nhân: Được cộng 1,5 điểm vào kết quả vòng 2.

e) Trường hợp người dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định nêu trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

5. Nội dung, hình thức tuyển dụng: Xét tuyển (thực hành)

* Xét tuyển viên chức được thực hiện 2 vòng như sau:

- Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

- Vòng 2: Thực hành bằng 2 thứ tiếng (tiếng Việt và tiếng dự thi) để kiểm tra về kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Điểm thực hành được tính theo thang điểm 100 và không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thi bằng hình thức vấn đáp.

6. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức

Việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định 115/2020/NĐ-CP.

Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

7. Đăng ký dự tuyển, hoàn thiện hồ sơ dự tuyển

7.1. Hồ sơ Đăng ký dự tuyển: Người đăng ký dự tuyển nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển bao gồm các thành phần sau:

- Phiếu đăng ký dự tuyển (mẫu số 01 kèm theo Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ).

- Bản chụp văn bằng tốt nghiệp.

- Đối với văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp, khi nộp hồ sơ dự tuyển, thí sinh cần nộp bản photo văn bằng, bản photo giấy công nhận văn bằng tương đương với trình độ đào tạo quy định tại khung trình độ quốc gia Việt Nam theo quy định của Bộ giáo dục và đào tạo.

Trường hợp văn bằng được miễn thực hiện thủ tục công nhận văn bằng theo quy định tại Điều 5 thông tư số 13/2024/TT-BGDĐT ngày 15/4/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh phải nộp các tài liệu chứng minh văn bằng được miễn thủ tục công nhận văn bằng theo quy định

7.2. Hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển: Sau khi trúng tuyển, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo công nhận kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến Đài Tiếng nói Việt Nam để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng. Hồ sơ dự tuyển phải được bổ sung để hoàn thiện trước khi ký quyết định tuyển dụng, bao gồm:

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

- Bản sao giấy khai sinh;

- Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp;

Đối với các văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp, người trúng tuyển phải nộp giấy công nhận văn bằng của cấp có thẩm quyền theo quy định tại Thông tư số 13/2021/TT-BGDĐT ngày 15/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam.

Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển, Đài TNVN sẽ xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

8. Thời gian, địa điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển

8.1.Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

- Sáng: 08h00- 11h30; Chiều: 14h00- 17h00, các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu, bắt đầu từ ngày 22/5/2024 đến hết ngày 21/6/2024. Hồ sơ gửi qua bưu điện: Thời gian tính theo dấu bưu điện.

Hội đồng tuyển dụng thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn ở vòng 1 để tham dự xét tuyển vòng 2, đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của cơ quan.

8.2. Địa điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển

- Người đăng ký dự tuyển nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính đến Ban Tổ chức cán bộ, Đài Tiếng nói Việt Nam (tầng 7, số 58 Quán Sứ, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Chi tiết liên hệ:

Bà Cao Thị Thanh Thủy, Ban Tổ chức cán bộ Đài Tiếng nói Việt Nam. Điện thoại: 024 62727121.

 

 

Bình luận

    Chưa có bình luận