VOV Tây Bắc: Đạt nhiều giải cao trong Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Sơn La

ại Lễ trao giải Búa liềm vàng lần thứ 3 năm 2018 vừa được Tỉnh ủy Sơn La tổ chức, cơ quan thường trú Đài TNVN khu vực Tây Bắc (VOV Tây Bắc) đoạt nhiều giải cao.

Tại Lễ trao giải Búa liềm vàng lần thứ 3 năm 2018 vừa được Tỉnh ủy Sơn La tổ chức, cơ quan thường trú Đài TNVN khu vực Tây Bắc (VOV Tây Bắc) đã đạt 01 giải A với loạt phóng sự 4 bài: “Nông nghiệp Sơn La bội thu nhờ chủ trương đúng” và 01 giải C loạt phóng sự “Chuyện ở Chiềng Ban: Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”.

Giải báo chí về xây dựng Đảng được tỉnh Sơn La phát động từ năm 2016 và đã nhận được hàng trăm tác phẩm của các cơ quan báo chí trên địa bàn tham gia, trong đó các tác phẩm của VOV Tây Bắc.

Từ năm 2017 tới nay, VOV khu vực Tây Bắc đã liên tiếp đạt được 2 giải A, 1 giải B và 1 giải C Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Sơn La, từ đó góp phần nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Bình luận

    Chưa có bình luận