Công đoàn Đài TNVN nhiệm kỳ 2023-2028: Đổi mới từ nhận thức của cán bộ công đoàn...

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 kéo dài đến năm 2023, hoạt động của Công đoàn Đài TNVN có nhiều đổi mới, đạt được nhiều thành tựu, đóng góp vào sự phát của Đài TNVN.

 

Tham gia góp ý các văn bản pháp luật liên quan đến người lao động

Nhận thức rõ hiệu quả của việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động (NLĐ) phải được quan tâm ngay từ khâu hoạch định đường lối, xây dựng chính sách, pháp luật và triển khai kịp thời các chế độ, chính sách đến NLĐ, với trách nhiệm của mình, Ban Chấp hành Công đoàn Đài Tiếng nói Việt Nam (TNVN) triển khai lấy ý kiến từ cơ sở góp ý, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật, chính sách, chế độ liên quan trực tiếp đến cán bộ, công chức, viên chức, NLĐ như: Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Luật Công đoàn, Bộ luật Lao động (sửa đổi), Luật Cán bộ công chức, Luật Viên chức, Luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, chính sách tiền lương, công tác thi đua, khen thưởng...

Công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên trong Đài TNVN luôn được quan tâm. Các công đoàn cơ sở đều chủ động tham gia với lãnh đạo đảm bảo công khai, công bằng trong việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức - lao động. Công đoàn các cấp đã làm tốt vai trò đại diện cho NLĐ tham gia các hội đồng xét nâng lương, nâng ngạch, khen thưởng, kỷ luật, tuyển dụng, trong thực hiện chính sách về đào tạo, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ, quan tâm cải thiện điều kiện, xây dựng môi trường làm việc tốt; chủ động trong xây dựng quy chế phối hợp với chính quyền, tham gia xây dựng các quy chế, nội quy của cơ quan, đơn vị; cùng với lãnh đạo đơn vị khai thác mọi tiềm năng để tạo và tăng nguồn quỹ đời sống cho cán bộ, đoàn viên tại các đơn vị.

Bên cạnh đó, công đoàn Đài phát huy vai trò của mình trong cải cách hành chính thực hiện chính sách pháp luật đối với NLĐ, đoàn viên công đoàn. Việc phối hợp với chính quyền thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được coi trọng. Các công đoàn cơ sở hằng năm đã chủ động, tích cực phối hợp với chính quyền tổ chức tốt hội nghị cán bộ công chức cơ quan theo quy định. Chất lượng hội nghị tốt có nhiều nội dung thiết thực, góp phần tích cực thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và phát huy dân chủ trực tiếp của cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn.

Công đoàn Đài TNVN tổ chức hội thi cắm hoa cho đoàn viên nhân ngày 8/3.Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động

Theo ông Vũ Hải Quang, Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Ban Chấp hành Công đoàn Đài TNVN, công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức, viên chức, NLĐ được Công đoàn Đài TNVN xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, vì vậy, Công đoàn Đài chủ động phối hợp với chính quyền chăm lo cho đoàn viên công đoàn, bảo đảm các chế độ chính sách được thực hiện đầy đủ, đúng quy định. Các cấp trong Công đoàn Đài TNVN luôn gần gũi, lắng nghe, tìm hiểu và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, NLĐ, chủ động phối hợp chính quyền giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc về chính sách đơn vị, chế độ tiền lương, thưởng, các điều kiện làm việc cần thiết, quy chế dân chủ của mỗi cán bộ đoàn viên, làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, đoàn viên công đoàn. Qua đó khích lệ tinh thần làm việc, học tập, hăng say nghiên cứu khoa học, tích cực đổi mới phong cách, thái độ làm việc của các phóng viên, biên tập viên, kỹ sư, kỹ thuật viên, ca sĩ...

Công đoàn Đài TNVN bám sát chương trình công tác của công đoàn viên chức Việt Nam để kiểm tra việc thực hiện pháp luật, chính sách lao động và giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, lao động. Hằng năm, các cấp công đoàn trong Đài TNVN quan tâm chăm lo, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức, lao động; tích cực triển khai “Chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động”. Công đoàn Đài TNVN phối hợp các công đoàn cơ sở tổ chức tốt các ngày lễ, Tết cho cán bộ, đoàn viên trong không khí phấn khởi, an toàn, tiết kiệm; tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình cán bộ, đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn, mắc bệnh dài ngày, bệnh hiểm nghèo; Tổ chức tặng quà đoàn viên vào dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán, Ngày Quốc tế phụ nữ (8/3), Ngày Quốc tế lao động 1/5, Tháng Công nhân, Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7...

Tích cực tham gia hoạt động xã hội

Cùng với việc chăm lo cho cán bộ đoàn viên trong Đài TNVN, hoạt động xã hội là một trong những điểm nổi bật của Công đoàn Đài TNVN. Với nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú, thiết thực, 100% cán bộ, đoàn viên công đoàn đã nhiệt tình tham gia xây dựng các quỹ tình nghĩa, nhân đạo. Trong đó nổi bật là các hoạt động ủng hộ Vì người nghèo, Đền ơn đáp nghĩa, Vì Trường Sa thân yêu, Tấm lưới nghĩa tình; Ủng hộ xây Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma và Khu tưởng niệm Nghĩa sĩ Hoàng Sa; ủng hộ đồng bào miền núi phía Bắc, miền Trung bị thiệt hại do thiên tai bão lụt, ĐBSCL bị xâm nhập mặn; ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19... Trong nhiệm kỳ qua, các công đoàn cơ sở đã hỗ trợ xây dựng 7 ngôi nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách, 9 điểm trường tại các vùng miền núi khó khăn. Đặc biệt trong hoạt động xã hội nhiệm kỳ qua, các công đoàn cơ sở trong Đài TNVN đã đặc biệt quan tâm chăm lo các đối tượng chính sách là đoàn viên ngay tại đơn vị mình. Hằng năm, vào dịp kỷ niệm Ngày Thương binh, Liệt sĩ 27/7, Công đoàn Đài TNVN tổ chức thăm hỏi, động viên các thương, bệnh binh, các gia đình thân nhân liệt sĩ đang công tác tại Đài, phối hợp cùng công đoàn viên chức Việt Nam, Khối Thi đua III tổ chức các đoàn thăm và tặng quà các trung tâm nuôi dưỡng thương binh, người có công tại các địa phương như: Nghệ An, Hà Nam, Phú Thọ, Bắc Giang, Điện Biên... hỗ trợ xây nhà tình nghĩa tại tỉnh Lâm Đồng và Quảng Trị...

Hưởng ứng lời kêu gọi của Viện Huyết học truyền máu Trung ương về việc tổ chức hiến máu tình nguyện, Công đoàn phối hợp cùng Đoàn Thanh niên Đài TNVN tổ chức phát động chương trình hiến máu tình nguyện đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và NLĐ trong toàn Đài. Kết quả, hằng năm đã có trên 300 cán bộ đoàn viên tại các đơn vị trong Đài tham gia hiến máu.

Ông Vũ Hải Quang (người thứ ba, từ trái sang) đại diện Công đoàn Đài TNVN trao quá từ thiện cho người dân.

Phát động các phong trào thi đua

Ông Vũ Hải Quang cho biết, phong trào thi đua yêu nước trong CBCCVC-LĐ của Đài TNVN nhiệm kỳ qua có những đổi mới thiết thực và hiệu quả hơn. Hằng năm, các đơn vị trực thuộc tổ chức phát động, ký kết giao ước thi đua ngay từ đầu năm. Các tiêu chí thi đua được rà soát, bổ sung chỉnh sửa cho phù hợp với thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ của từng đơn vị tại từng thời điểm, giai đoạn.

Các phong trào thi đua của công đoàn đều được lồng ghép với các phong trào thi đua do lãnh đạo đơn vị phát động, gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và cuộc vận động xây dựng người CBCCVC “Trung thành, Trách nhiệm, Liêm chính, Sáng tạo”; “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”, “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân thời kỳ đẩy

mạnh CNH-HĐH đất nước”. Phong trào thi đua “Xây dựng cơ quan văn hóa và ngày làm việc 8 giờ chất lượng, hiệu quả” tiếp tục được đẩy mạnh và đã cụ thể hóa thành những chương trình, mục tiêu phù hợp với đặc điểm tình hình nhiệm vụ, đồng thời gắn với thực hiện cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng lề lối làm việc khoa học, môi trường làm việc thân thiện, tích cực góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh. Hầu hết các đợt phát động thi đua được 100% công đoàn trực thuộc hưởng ứng tham gia đăng ký thi đua và tổ chức triển khai ở đơn vị. Sau mỗi đợt phát động thi đua, công đoàn Đài đều có tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm, khen thưởng những cá nhân và tập thể xuất sắc.

Tóm lại, phong trào thi đua của Công đoàn Đài TNVN đã phát huy được tính tích cực, chủ động sáng tạo, gắn phong trào thi đua với nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần vào thành tích chung của Đài TNVN”.

Ông Vũ Hải Quang cho rằng, trước yêu cầu đẩy mạnh hội nhập quốc tế và phát triển của đất nước nói chung cũng như của Đài TNVN nói riêng, đòi hỏi tổ chức công đoàn trong nhiệm kỳ mới 2023-2028 tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được và khắc phục những hạn chế trong nhiệm kỳ vừa qua. Bước vào thời kỳ mới, tổ chức công đoàn và và từng cán bộ công đoàn phải đổi mới nhận thức, nỗ lực sáng tạo trong nội dung và phương pháp hoạt động, luôn bám sát NLĐ để nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của họ, để thực hiện tốt vai trò là người đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của họ. Có như vậy, NLĐ mới thiết tha gắn bó với công đoàn, công đoàn mới lớn mạnh và sống trong lòng quần chúng lao động. Bên cạnh đó, hoạt động công đoàn cần tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền để NLĐ hiểu rõ quyền và lợi ích của mình, nắm bắt được tình hình sản xuất của đơn vị, đưa ra những yêu cầu về lợi ích của mình hài hòa với lợi ích của cơ quan đơn vị. Chú trọng nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng thương lượng, bản lĩnh đấu tranh cho cán bộ công đoàn; công tác quy hoạch cán bộ cũng phải được thực hiện tốt nhằm chọn ra người có tố chất, trình độ, năng lực phù hợp để tổ chức công đoàn có thể thực hiện tốt vai trò đại diện của mình./.

“Hiện nay, Đài TNVN có 4 loại hình báo chí: truyền hình, phát thanh, báo in, báo điện tử. Đây là một ưu thế đặc biệt của Đài. Một cơ quan báo chí có cả 4 loại hình sẽ bổ sung, phát triển và hỗ trợ nhau trong việc truyền tải thông tin đến với đông đảo độc giả, khán - thính giả. Với 4 loại hình báo chí này, những đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, trong đó có chính sách đối với đoàn viên công đoàn cũng như các tổ chức công đoàn, những chế độ, chính sách liên quan tới NLĐ được tuyên truyền đầy đủ tới các đoàn viên Công đoàn Đài TNVN và đông đảo khán thính, giả trong cả nước”. ông Vũ Hải Quang, Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Ban Chấp hành Công đoàn Đài TNVN

 

 

Bình luận

    Chưa có bình luận