Đã biết bố ai là ai

Ở nhà chúng đã chẳng biết bố chúng là ai thì ra đời sao biết được bố ai là ai?

- Từ khi công cuộc đốt lò được làm đều tay từ trên xuống dưới, rồi việc xử lý người điều khiển phương tiện giao thông có nồng độ cồn được làm nghiêm thì chả biết ông thấy sao chứ xét về văn hóa ứng xử tôi thấy cái được lớn nhất là trong những vụ việc xung khắc ít phải nghe thấy những câu dọa nạt kiểu như là, mày có biết bố mày là ai không?

- Cái nhìn của ông thật sâu sắc. Khi người trên ăn ở chính ngôi thì kẻ dưới ai cũng biết bố ai là ai rồi còn dọa dẫm như thế làm sao được? Có điều, chúng ta cần làm nghiêm thêm nữa, không chùn tay, để bọn tham nhũng, giới bảo kê và kể cả đám lưu manh du thủ du thực cũng không dám và không thể ra tay như 2 đứa oắt con mới đây xin đi nhờ xe không được thì đánh người, cướp xe.

- Ờ, vụ ấy manh động quá. Tuổi mới lớn mà gia đình buông thả rất dễ đua đòi hư hỏng. Nhưng lũ ấy cho vào trại dậy bảo rèn giũa có khi còn cứu được, chứ không lỡ sau này mà chúng trở thành ông nọ bà kia thì…

- Thì sao?

- Thì… thì… chúng chẳng còn biết bố ai là ai nữa.

- Vâng, ở nhà chúng đã chẳng biết bố chúng là ai thì ra đời sao biết được bố ai là ai? Lũ ấy cần được luật pháp dạy cho biết bố ai là ai.

- Thôi cũng mừng, phải làm nghiêm để những đứa rách giời rơi xuống và nứt đất chui lên biết được bố ai là ai./.

Mic

Bình luận

    Chưa có bình luận