Báo cáo

Báo chí không nên bê nguyên báo cáo.

- Lâu lắm lại thấy ông chăm chú đọc báo in.

- Không phải là báo in, đây là cái báo cáo. Dài quá nên tôi in ra thong thả đọc. Tuổi này đọc kiểu vuốt vuốt không mỏi tay cũng mỏi mắt.

- Nghỉ hưu rồi đọc báo cáo gì?

- Ấy, đúng ra đây là bài báo, nhưng trích từ báo cáo tại hội đồng nhân dân. Dài dòng quá, mà chả biết báo định nói điều gì. Thành tích tăng trưởng, sự phát triển kinh tế xã hội có được là do tập thể lãnh đạo, do nỗ lực của nhân dân. Nếu muốn khẳng định thành tích cá nhân của lãnh đạo thì phải đánh giá qua các quyết định mà người đó ký ban hành và quá trình điều hành triển khai thực hiện.

- Nhưng ở ta khi muốn đưa ai đó lên sẽ quy thành tích cho người ấy.

- Nếu muốn đưa ai đó xuống thì tước bỏ thành tích của họ đi à?

- Không, đưa xuống thì không cần, muốn bao nhiêu thành tích cũng được. Uy tín cá nhân lãnh đạo thể hiện ở thành tích, nhưng quan trọng hơn là cần biết cư xử vừa lòng mọi người thì họ mới phục tùng.

- Ờ, vậy tôi mới nói báo chí không nên bê nguyên báo cáo. Thông tin kiểu ấy chỉ tiếp tay cho nhóm lợi ích này hạ bệ nhóm khác, hoặc để loại trừ người không phe nhóm, hoặc là mượn người này đánh người khác…

- Ông nói không sai, nhưng hơi quá. Báo cáo thế nào và đăng ở đâu cũng chỉ là báo cáo thôi. Mà tại sao ông vẫn bỏ phiếu bầu những người phe nhóm ấy nhỉ?

Mic

Bình luận

    Chưa có bình luận