Thẩm quyền

Một bên là thiếu trách nhiệm để bị lạm quyền. Một bên là không dám chịu trách nhiệm nên xin ý kiến.

- Xu hướng chuyển đổi số ngày càng rõ khi Bộ giáo dục đào tạo đưa ra 3 phương án thi tốt nghiệp phổ thông để xin ý kiến nhân dân, thực hiện từ năm 2025, đó là 2+2, 3+2 và 4+2.

- Nhiều con số chưa chắc đã là chuyển đổi số. Học sinh phổ thông tốt nghiệp phải thi thế nào là thẩm quyền của ngành giáo dục, việc gì phải xin ý kiến? Thấy bảo có tới 60% ý kiến chọn phương án 2+2. Riêng tôi thấy rằng Bộ nên quyết phương án 4+2, tức là cùng với Văn, Toán thì các môn Lịch sử và Ngoại ngữ cũng phải thi bắt buộc.

- Ờ, ông có lý. Cái này là thẩm quyền của Bộ, đưa ra xin ý kiến có người bảo đó là cách trốn tránh trách nhiệm.

- Vâng, thẩm quyền đi liền với trách nhiệm. Ông đã nói vậy tôi xin hỏi, xe tuần tra của Công ty BOT có quyền truy đuổi người phạm luật giao thông hay không? Không chứ gì? Vậy mà vừa rồi xảy ra vụ tai nạn đau lòng có nguyên nhân từ chuyện truy đuổi ấy.

- Đó là do lạm quyền, không phải do trốn tránh trách nhiệm. Nó khác với chuyện xin ý kiến về thi tốt nghiệp phổ thông.

- Ừ khác, nhưng tóm lại là thiếu trách nhiệm. Một bên là thiếu trách nhiệm để bị lạm quyền. Một bên là không dám chịu trách nhiệm nên xin ý kiến.

- Thôi, ông nói quá rồi. Trách nhiệm là phạm trù gần với tự nhiên khi mà con người ta chung sống thành cộng đồng, xã hội. Còn thẩm quyền chỉ là phạm trù lịch sử thôi ông ơi./.

Mic

Bình luận

    Chưa có bình luận