Diễn tập

Cái gì muốn không bị động và để làm tốt đều cần diễn tập.

- Nhất thủy nhì hỏa, nên cùng với phòng cháy chữa cháy thì diễn tập phòng chống bão lũ là rất cần thiết để giảm thiểu thiệt hại do thiên tai. Ông thấy thế nào?

- Cái gì muốn không bị động và để làm tốt đều cần diễn tập. Chả riêng thiên tai mà nhân tai cũng phải diễn tập phòng chống để không xảy ra thảm họa. Chẳng hạn như không có xung đột nhưng quân đội các nước thỉnh thoảng lại tập trận đấy thôi. Vừa rồi covid thiệt hại nhiều là do dịch diễn biến nhanh, chống dịch như chống giặc mà đã được diễn tập bao giờ đâu?

- Ờ, nhân tai xem ra khó lường hơn thiên tai. Mà nhân tai còn bao gồm cả tai nạn giao thông, cả vệ sinh an toàn thực phẩm nữa.

- Ông nói đúng, khó lường là ở chỗ không được diễn tập đấy.

- Xem ra khó thật. Tai nạn giao thông thì diễn tập cứu hộ cứu nạn được chứ ngộ độc thực phẩm như vụ bánh mỳ Phượng ở Hội An hay vụ trẻ em ăn bánh su kem ở Thủ Đức thì biết thế nào mà diễn tập?

- Dù gì cũng không được mang tính mạng con người ra diễn tập. Nghe nói Thành phố Hồ Chí Minh đang chuẩn bị thành lập Sở An toàn thực phẩm.

- À, nói về quản lý Nhà nước trong lĩnh vực này thì Thành phố Hồ Chí Minh đã được diễn tập rồi. Ban quản lý an toàn thực phẩm đã thí điểm được gần 7 năm, nên sắp tới Sở An toàn thực phẩm ra đời sẽ hoạt động ngon ông à.

- Mong là có diễn tập có hơn./.

Mic

Bình luận

    Chưa có bình luận