Chi tiết không nhỏ

Lỗi tại ai đã hiển hiện ra rồi, cần phải thực tâm nhận lỗi.

- Các ông tháo xuống không sử dụng ảnh mặt trống trường chuyên Hà Nội – Amsterdam in thiếu chứ R, nhưng tìm trên mạng vẫn thấy. Lỗi tại người đánh máy làm khuôn, tại người bắn chữ, hay tại ai đi nữa thì đã hiển hiện ra rồi. Chi tiết không nhỏ ấy sẽ là nhỏ nếu như hiệu trưởng trường này thực tâm nhận lỗi và sửa chữa, in lại cho đúng hoặc có thể thay cái trống khác.

- Báo chí chúng tôi không soi ra trước khi đăng ảnh cũng là có lỗi. Nhưng ông chưa nói rõ thế nào là thực tâm nhận lỗi?

- À, thực tâm là thấy rõ lỗi của mình ở đâu để không mắc lỗi nữa, không đổ tại, không giấu giếm.

- Cảm ơn ông, về chuyện này có lẽ chúng tôi phải học tập lớp trẻ.

- Lớp trẻ nào?

- À, là chuyện đứa bạn của em ông làm bên quận ủy Đống Đa nhờ nói giúp để tháo khỏi trang cá nhân của ông trên mạng tấm hình pano cổ động có chiến sỹ công an chào bằng tay trái, ông nhớ chưa? Chi tiết nhỏ nhưng pano đó không nhỏ. Bạn của em ông và quận ủy đã tiếp thu tháo pano xuống rồi thì ông cũng nên ẩn hình khỏi trang cá nhân. Các em ấy trẻ, tiếp thu và sửa sai rất nhanh, ông nên khích lệ điều ấy.

- Không! Tôi theo dõi thêm xem có thực tâm nhận lỗi không đã. Còn trên trang cá nhân tôi xóa cụm từ “quận ủy Đống Đa” chứ ảnh vẫn để đó rút kinh nghiệm chung đừng dễ dãi mà sai tương tự. Chi tiết không nhỏ đâu ông à./.

Mic

Bình luận

    Chưa có bình luận