Nhịn hát

Có lẽ do nhịn hát mà các cơ quan chức năng lại nhìn thấy và làm được nhiều thứ cần thiết sát sườn hơn.

- Sắp đến ngày kỷ niệm 35 năm tốt nghiệp đại học mà bọn tôi tìm chưa thấy nơi nào có phòng hát karaoke. Ông biết chỗ nào chỉ cho bọn tôi không?

- Có đấy, nhưng mà khó đặt chỗ. Tháng trước bọn tôi tổ chức 35 năm cũng gặp gỡ ăn uống linh đình nhưng… nhịn hát, vì không có chỗ.

- Thực ra thuê chỗ có cây đàn piano và ghita để tự diễn tự hát cũng vui, lớp bọn tôi có mấy cây văn nghệ khá nổi hồi trẻ. Nhưng có phòng karaoke thì vui hơn vì ai cũng thể hiện được.

- Đành vậy thôi. Ơ, mà tôi thấy lâu rồi chưa cho mở lại các phòng hát sao vẫn kêu thiếu điện nhỉ?

- Thiếu là thiếu chứ đủ thì ai kêu? Hát hò dùng điện đáng bao nhiêu? Cũng như gần đây đăng kiểm khó mà ông thấy đường sá đâu có bớt xe cộ lưu thông?

- Ừ, ông nói phải. Thực ra có lẽ do nhịn hát mà các cơ quan chức năng lại nhìn thấy và làm được nhiều thứ cần thiết sát sườn hơn.

- Ví dụ?

- Đây, ông xem đi! Các địa phương vừa được yêu cầu khẩn trương thành lập lại trạm thú y cấp huyện. Những trạm kiểm soát này trước đây đã bị giải tán hoặc sáp nhập, trong khi nhu cầu tiêu thụ thực phẩm giết mổ ngày càng tăng. Ngoài gần 500 cơ sở giết mổ tập trung còn tới 2 vạn rưỡi cơ sở nhỏ lẻ trong cả nước, lâu nay buông lỏng kiểm soát ông à.

- Ờ, cái này phải kiểm soát chặt chẽ. Nhịn được hát chứ ít người nhịn được ăn./.

Mic

Bình luận

    Chưa có bình luận