Lỡ rồi không theo

Đề nghị thanh tra toàn diện bảo hiểm nhân thọ, nếu có dấu hiệu lừa dối khách hàng cần khởi tố điều tra.

- Mưa lạnh đã đành, nắng nóng hầm hập thế này mà sao bà có vẻ buồn?

- Bị lừa mất tiền vui sao được? Nghe lời ông tôi mua bảo hiểm nhân thọ qua cái cô tư vấn mà hồi đó ông nói là cháu ông. Gần mười năm rồi, giờ cần tiền muốn rút thì xem ra mất đơn mất kép. Trăm trang hợp đồng phức tạp và khó hiểu, nhiều ngôn từ chuyên ngành nữa…

- Ấy chết, lâu không gặp tôi quên chưa nói với bà! Cháu tôi làm tư vấn bảo hiểm nhân thọ được vài năm thì bỏ về với chồng con ở quê rồi. Tôi hỏi sao không làm bảo hiểm nữa, nó nói rằng để có được hợp đồng không dễ, cho dù năm đầu tiên tư vấn hưởng tới 40% tổng số tiền. Bạn bè nó nhiều đứa nhờ họ hàng và người quen mua giúp mới đảm bảo doanh số, giờ mất hết tình thân họ hàng.

- Tôi cũng từng nghe nói thế, nhưng lỡ mua rồi nên phải theo. Hôm qua xem tivi có bà đại biểu quốc hội đề nghị thanh tra toàn diện bảo hiểm nhân thọ, nếu có dấu hiệu lừa dối khách hàng cần khởi tố điều tra. Giật mình giở hợp đồng ra xem, đọc đi đọc lại thấy như bị lừa dối thật ông à.

- Có thứ lỡ rồi phải theo chứ cái này nên cắt đứt đi bà ơi! Tôi cũng mua giúp đứa cháu ấy một hợp đồng đứng tên ông cụ sinh ra tôi, nhưng đến năm thứ ba thì tôi rút, chấp nhận mất tiền mua một bài học.

- Bài học gì?

- Lỡ rồi không có nghĩa là phải theo./.

Mic

Bình luận

    Chưa có bình luận