Nhìn về quá khứ

Thành công hay thất bại thì đó cũng là cách nhìn về quá khứ và ứng xử với quá khứ.

- Tự nhiên ông rủ tôi đi tham quan tháp Chăm ở Mỹ Sơn là sao?

- Không tự nhiên đâu, vì thứ nhất, hôm qua là ngày di sản. Thứ hai, Mỹ Sơn là một trong những di sản văn hóa thế giới được công nhận ở Việt Nam ta. Thứ ba, tôi từng nghe nói về việc trùng tu di tích ở đây có nhiều hội thảo, nhiều nhà khoa học trong và ngoài nước góp trí tuệ, công sức, bao nhiêu tiền của đổ ra mà không làm nổi viên gạch đúng tiêu chuẩn. Sau đó một nông dân bình thường đã làm ra được thứ vật liệu ấy và thực tiễn cho thấy phù hợp hơn cả.

- Chuyện này tôi biết, nhưng tôi không so sánh như ông. Bởi, theo tôi, dù thành công hay thất bại thì đó cũng là cách nhìn về quá khứ và ứng xử với quá khứ rất cẩn trọng của chúng ta.

- Chuyện trò với ông như nói với chủ tịch mặt trận tổ quốc.

- Ơ đúng, đợt này tôi thôi làm bí thư thôn và được giới thiệu làm chủ tịch mặt trận tổ quốc xã.

- Thế à? Vậy ông nên quan tâm đến nhu cầu của bà con nhé. Nghe nói ở xã ta có nhiều người bức xúc vì hàng chục năm khai hoang phục hóa đất đai, giờ chính quyền quy hoạch lấy đất làm việc khác mà không trả tiền công khai hoang và bồi thường hoa lợi cho bà con…

- À, chuyện đó tôi biết và ở vị trí nào tôi cũng sẽ góp sức giải quyết, vì theo tôi, đó là thái độ cần có của chúng ta khi nhìn về quá khứ./.

Mic

Bình luận

    Chưa có bình luận