Không chắc chắn

Không chắc chắn là quy luật tự nhiên.

- Ông chưa từng hẹn mà tới chậm, hôm nay lại đi sớm sao giờ mới tới?

- Úi, tôi đến 3 cây xăng thì 2 cây hết xăng, một cây mất điện. Lòng vòng tới cây thứ 4 mới mua được xăng sau khi chờ gần hết kiên nhẫn. Mua xăng xong tôi vuốt điện thoại tìm chỗ hồ câu ông chờ thì không thấy, lại phải quay về cây xăng ban đầu ông nhắn vị trí mới nhớ đường chạy tới đây…

- Nói vậy chứ tôi hẹn hò nhiều khi cũng không chắc chắn được. Có lần chốt điểm đến rồi chờ mãi thì được đứa này vắng đứa khác. Có lần chọn chỗ dễ di chuyển thì tới nơi hàng quán đã chuyển, tìm nơi khác lại có đứa hết giờ phải về...

- Hẹn nhau không chắc chắn thì phải làm sao nhỉ, chả lẽ thôi tụ tập?

- Vẫn tụ tập thôi, còn cái sự không chắc chắn thì đó là quy luật tự nhiên mà.

- Ông nói gì khó hiểu vậy?

- Xưa ông học vật lý kém nên không hiểu, cơ học lượng tử có nguyên lý bất định, tức là không chắc chắn. Vừa rồi Noben vật lý lại trao cho 3 nhà khoa học nghiên cứu về lượng tử.

- Thế nào là bất định?

- À, nói gọn cho dễ hiểu là ông biết càng chính xác vị trí tôi chờ ông thì tốc độ ông đến nơi càng chậm. Khi ông có thể đến nhanh thì lại không rõ vị trí.

- Tôi hiểu rồi, nghĩa là càng rõ cái này càng mờ cái kia?

- Có thể nói như vậy, vì nhiều thứ không cần, không nên hiểu chắc chắn ông à./.

Mic

Bình luận

    Chưa có bình luận