Liên minh HTX làm việc với Viện Nghiên cứu kinh tế Lào

Liên minh HTX Việt Nam làm việc với Viện Nghiên cứu kinh tế quốc gia Đảng Nhân dân cách mạng Lào do đồng chí Bua-xỏn Búp-phả-văn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ, Viện trưởng làm trưởng đoàn.

 

Liên minh HTX Việt Nam làm việc với Viện Nghiên cứu kinh tế quốc gia Đảng Nhân dân cách mạng Lào do đồng chí Bua-xỏn Búp-phả-văn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ, Viện trưởng làm trưởng đoàn. Đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, bí thư đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam, đã thông báo về tình hình phát triển kinh tế hợp tác, HTX và vai trò của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam "Hợp tác vì một cộng đồng thịnh vượng".

Ông Nguyễn Ngọc Bảo - Chủ tịch Liên minh HTX Việt NamNếu như năm 2018 Việt Nam có gần 19.000 HTX thì đến năm 2018 đã có gần 22.500 HTX hoạt động. Số HTX hoạt động hiệu quả năm 2018 cũng tăng gấp 1,5 lần so với năm 2013, từ hơn 6.700 HTX lên gần 9.900 HTX. Trong đó 61% số HTX hoạt động trong lĩnh vực nông - lâm - ngư - diêm nghiệp. Hiện toàn hệ thống HTX có khoảng 7 triệu thành viên. Mục tiêu đến năm 2020, 85% số xã có HTX, tỉ lệ HTX hoạt động hiệu quả chiếm 70%. Đồng chí Bua-xỏn Búp-phả-văn cho biết: Việt Nam và Lào đã có mối quan hệ chặt chẽ và lâu dài. Cuộc làm việc với Liên minh HTX Việt Nam sẽ cung cấp cho Viện Nghiên cứu kinh tế quốc gia Đảng Nhân dân cách mạng Lào những kết quả cụ thể, những bài học kinh nghiệm trong phát triển kinh tế hợp tác, HTX, góp phần nghiên cứu thúc đẩy phát triển kinh tế Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

 

Bình luận

    Chưa có bình luận