Dự án Hạ tầng Khu du lịch Tam Chúc Hà Nam với hàng loạt sai phạm

Hàng loạt vi phạm liên quan Dự án hạ tầng kỹ thuật Khu du lịch Tam Chúc đã được Thanh tra Chính phủ chỉ ra.

 

Dự án hạ tầng kỹ thuật Khu du lịch Tam Chúc do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Hà Nam làm chủ đầu tư.

Theo đó, Dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu du lịch Tam Chúc được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư tại Văn bản số 658 (ngày 11/5/2015) nhưng đến thời điểm thanh tra, UBND tỉnh Hà Nam vẫn chưa phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng để xác định cơ cấu sử dụng đất, xác định nghĩa vụ tài chính đối với dự án.

Tuy chưa phê duyệt quy hoạch nhưng UBND tỉnh Hà Nam đã giao một phần diện tích cho chủ đầu tư thực hiện Dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu du lịch Tam Chúc điều này không đúng quy định Luật Đất đai năm 2013.

Trách nhiệm thuộc UBND tỉnh Hà Nam, Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Hà Nam và các sở ngành có liên quan cũng như chủ đầu tư dự án.

Dự án hạ tầng kỹ thuật Khu du lịch Tam Chúc chưa có quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết theo quy hoạch tổng thể khu du lịch quốc gia đã được Thủ tướng phê duyệt năm 2018. Đây cũng là dự án được phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công không phù hợp với thiết kế cơ sở được duyệt, vi phạm Luật Xây dựng 2014. UBND tỉnh Hà Nam cũng đã phê duyệt hình thức chỉ định thầu với gói thầu Tư vấn quản lý dự án Dự án hạ tầng kỹ thuật Khu du lịch Tam Chúc không đúng.

Dự án này cũng không có ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về nguồn vốn và mức hỗ trợ từ ngân sách trung ương; phê duyệt đơn giá vật liệu, vật tư cao hơn thông báo giá vật liệu xây dựng của tỉnh; xác định khối lượng đào, đắp đất bằng thủ công thiếu cơ sở; áp dụng đơn giá vật tư, thiết bị chưa đúng quy định, chưa phù hợp, làm tăng tổng vốn đầu tư.

Bên cạnh đó, qua công tác kiểm tra xác định số tiền chi phí xây dựng trong dự toán phê duyệt không đúng, phải giảm trừ tại Dự án hạ tầng kỹ thuật Khu du lịch Tam Chúc là hơn 446 tỷ đồng (đối với các hạng mục được đầu tư bằng ngân sách nhà nước). Trong đó, số tiền đã thanh toán chi phí xây dựng không đúng cho dự án là hơn 56,4 tỷ đồng.

Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam yêu cầu cơ quan chức năng phê duyệt quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết của Khu du lịch Tam Chúc theo Quy hoạch tổng thể Khu du lịch quốc gia Tam Chúc đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2018.

Hạng mục chỉnh trang lòng hồ Tam Chúc phải thực hiện rà soát, thanh toán, quyết toán theo đúng quy định của pháp luật phần đã thực hiện; đầu tư bằng nguồn vốn xã hội hóa đối với phần chưa thực hiện (không thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước).

Với hàng loạt những sai phạm, Thanh tra Chính phủ kết luận “UBND tỉnh Hà Nam tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân thuộc UBND tỉnh qua các thời kỳ”./.

Theo VOV.VN

 

 

Bình luận

    Chưa có bình luận