Tổng kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn được trao tặng Huân chương lao động hạng Nhất

  • 29/12/2022 08:58:02
  • Diệu Thùy
  • Kinh tế
  • 0

Ngày 29/12, tại 'Hội nghị triển khai nhiệm vụ và công tác đảng năm 2023', Tổng kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn được trao tặng Huân chương lao động hạng Nhất

 

Chiều ngày 29/12/2022, tại “Hội nghị triển khai nhiệm vụ và công tác đảng năm 2023” được tổ chức tại trụ sở Kiểm toán nhà nước – 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn đã vinh dự được Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn, ghi nhận những thành tích xuất sắc và những đóng góp to lớn của đồng chí từ năm 2017 đến năm 2021 cho ngành Tài chính, Ban Kinh tế Trung ương, tỉnh Hòa Bình.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn

Từ năm 2017 đến năm 2021, đồng chí Ngô Văn Tuấn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, liên tục 5 năm là Chiến sĩ thi đua cơ sở, năm 2016 vinh dự được Nhà nước trao Huân chương Lao động hạng Nhì.

Trong giai đoạn từ tháng 01/2017 đến tháng 6/2019, với nhiệm vụ được giao là Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương, đồng chí Ngô Văn Tuấn đã nghiên cứu, tham mưu, đề xuất: Xây dựng đường lối, chủ trương, nghị quyết đại hội, nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quyết định về lĩnh vực kinh tế - xã hội của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; cơ chế, chính sách lớn về kinh tế - xã hội, phát triển lực lượng sản xuất và hoàn thiện quan hệ sản xuất, các vấn đề xã hội gắn với kinh tế theo phân công của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và theo thẩm quyền; xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng và các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về kinh tế - xã hội ; thẩm định các chủ trương, chính sách, đề án một số lĩnh vực kinh tế tổng hợp: Thị trường tài chính; tài chính công; hoạt động Ngân hàng; Kế hoạch và đầu tư; Kinh tế đối ngoại và hội nhập quốc tế; phụ trách: Vụ Kinh tế tổng hợp, Vụ Kinh tế vùng và địa phương, Vụ Xã hội, Vụ Kinh tế quốc tế và hội nhập, Trung tâm thông tin phân tích và dự báo Kinh tế; giúp Trưởng Ban Kinh tế Trung ương hướng dẫn và kiểm tra, giám sát việc thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách về kinh tế - xã hội của Đảng đối với ban cán sự đảng các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước thuộc phạm vi phụ trách và tỉnh ủy, thành ủy các địa phương thuộc Đồng bằng sông Hồng.

Trong giai đoạn tháng 7/2019 đến tháng 6/2022, với nhiệm vụ được giao là Phó Bí thư Tỉnh ủy rồi Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hòa Bình, đồng chí Ngô Văn Tuấn Trên cương vị được giao là Phó Bí thư và Bí thư tỉnh ủy tỉnh Hòa Bình, đồng chí Ngô Văn Tuấn đã cùng với Thường trực Tỉnh ủy thực hiện tốt vai trò chủ trì lãnh đạo, điều hành các công việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy; chủ động đề xuất, trao đổi, thống nhất trong Thường trực Tỉnh ủy những vấn đề lớn, quan trọng để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thảo luận và quyết định ; chỉ đạo tổ chức quán triệt trong Đảng bộ, nhân dân và trực tiếp tổ chức quán triệt trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy các nghị quyết, chỉ thị của Đảng để trình hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận và quyết định.
Tập trung chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu và lĩnh vực công tác khó khăn, phức tạp; chủ động kiến nghị với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy các chủ trương, biện pháp để cải tiến và đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy; bảo đảm sinh hoạt của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy được thực hiện đúng Quy chế làm việc, đúng nguyên tắc lãnh đạo của Đảng; chỉ đạo công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, có trách nhiệm trong xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt và công tác tổ chức, cán bộ của địa phương; giữ vững đoàn kết, thống nhất trong nội bộ cấp ủy và trong toàn Đảng bộ.

Với những thành tích đó, đồng chí đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất./.

 

Bình luận

    Chưa có bình luận