Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) thông báo tổ chức đấu giá khai thác tài sản

VOV đấu giá để ký Hợp đồng dịch vụ đấu giá quyền sản xuất và độc quyền khai thác giá trị thương mại trong một số khung giờ trên sóng VOV1, VOV2 năm 2022.

 

Trung tâm quảng cáo và dịch vụ truyền thông, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV AMS) - địa chỉ: Số 58 Quán Sứ, phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để ký Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản như sau:

Thông tin tài sản đấu giá

Tài sản đấu giá: Quyền khai thác giá trị thương mại trên sóng VOV1 và VOV2 trong thời 03 năm.

Giá khởi điểm: 35.000.000.000 VND/01 năm (Bằng chữ: Ba mươi lăm tỷ đồng Việt Nam một năm), trong đó:

- Giá khởi điểm của quyền khai thác giá trị thương mại trên sóng VOV1 là: 31.500.000.000 VND/01 năm (Bằng chữ: Ba mươi mốt tỷ, năm trăm triệu đồng một năm).

- Giá khởi điểm của quyền khai thác giá trị thương mại trên sóng VOV2 là: 3.500.000.000 VND/01 năm (Bằng chữ: Ba tỷ, năm trăm triệu đồng một năm).

Giá khởi điểm đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp.

Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Tổ chức đấu giá tài sản phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại Khoản 4 Điều 56 Luật đấu giá tài sản 2016, các tiêu chí quy định tại Điều 3 và Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08 tháng 02 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do Trung tâm quảng cáo và dịch vụ truyền thông quy định, cụ thể như sau:

Hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản do tổ chức đấu giá tài sản chuẩn bị, có dấu của tổ chức đấu giá tài sản.

Tổ chức đấu giá tài sản tự chịu trách nhiệm về đối với thông tin, giấy tờ, tài liệu chứng minh trong hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản của mình.

Tổ chức đấu giá tài sản được đánh giá xếp hạng 1 được lựa chọn: Là tổ chức đấu giá đáp ứng tất cả các tiêu chí và có tổng số điểm cao nhất của tất cả các tiêu chí nêu trên cộng lại.

Trường hợp có từ hai tổ chức đấu giá tài sản được đánh giá có tổng số điểm cao bằng nhau thì Trung tâm quảng cáo và dịch vụ truyền thông xem xét, quyết định theo các tiêu chí vượt mức tối đa, tổ chức đấu giá tài sản nào có nhiều tiêu chí vượt mức tối đa sẽ được lựa chọn.

- Trung tâm quảng cáo và dịch vụ truyền thông thông báo cho tổ chức đấu giá tài sản được xếp hạng 1 đến để thương thảo và ký hợp đồng.

- Trường hợp hết thời hạn theo yêu cầu, Tổ chức đấu giá tài sản được xếp hạng 1 không liên hệ để đàm phán, thương thảo và ký kết hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, Trung tâm quảng cáo và dịch vụ truyền thông sẽ mời tổ chức đấu giá tài sản xếp hạng thứ 2 vào thương thảo hợp đồng.

Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn tổ chức đấu giá

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày thông báo đến 16 giờ 30 phút ngày 31/10/2022

- Địa điểm nộp, nhận hồ sơ: Phòng Hành chính tổng hợp, Trung tâm quảng cáo và dịch vụ truyền thông, Đài Tiếng nói Việt Nam (Tầng 8, số 58 Quán Sứ, phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội)

- Cách thức nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp.

- Số điện thoại liên hệ: 024.39393688

- Số lượng hồ sơ: 01 bản chính.

* Lưu ý:

- Người đến nộp hồ sơ phải xuất trình bản chính Giấy giới thiệu và Chứng minh nhân/Căn cước công dân/Hộ chiếu.

- Trung tâm quảng cáo và dịch vụ truyền thông không thông báo và không hoàn trả hồ sơ đối với những tổ chức đấu giá không được lựa chọn.

Trung tâm quảng cáo và dịch vụ truyền thông trân trọng thông báo đến các tổ chức đấu giá tài sản được biết./.

VOV

 

Bình luận

    Chưa có bình luận