VALOMA GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG DÀNH CHO SINH VIÊN XUẤT SẮC TRONG NGÀNH LOGISTICS

  • 22/07/2022 12:22:48
  • Ánh Phương
  • Kinh tế
  • 0

Nhằm động viên, khuyến khích sinh viên nỗ lực phấn đấu giành những thành tích cao trong học tập, nghiên cứu về logistics, Ban Chấp hành Hiệp hội VALOMA đã thành lập Quỹ Học bổng VALOMA.

 

VALOMA GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG DÀNH CHO
SINH VIÊN XUẤT SẮC TRONG NGÀNH LOGISTICS

 

Trong thời gian qua, phong trào học tập, nghiên cứu về logistics và quản lý chuỗi cung ứng của sinh viên các trường đại học, cao đẳng thuộc Hiệp hội Phát triển nhân lực Logistics Việt Nam (VALOMA) đã có nhiều bước tiến phát triển mạnh mẽ. Nhiều em sinh viên đạt thành tích cao trong học tập, nghiên cứu về logistics. Bên cạnh đó, cũng có những tấm gương sinh viên nghèo vượt qua khó khăn để quyết tâm theo đuổi ngành học này.

Nhằm động viên, khuyến khích các em sinh viên nỗ lực phấn đấu giành những thành tích cao trong học tập, nghiên cứu về logistics, qua đó tăng cường kết nối các nhà trường là hội viên Hiệp hội, ngày 09 tháng 7 năm 2022, Ban Chấp hành Hiệp hội đã ban hành Quyết định số 54/QĐ-BCH thành lập Quỹ Học bổng VALOMA. Cùng với đó, Ban Thường vụ Hiệp hội cũng ban hành các Quyết định về Quy chế xét duyệt học bổng VALOMA và thành lập Hội đồng Quản lý hoạt động của Quỹ này.

Học bổng VALOMA là số tiền VALOMA dành để cấp học bổng cho sinh viên các trường cao đẳng, đại học hệ chính quy là thành viên của Hiệp hội VALOMA.

Quỹ Học bổng VALOMA  được hình thành chủ yếu từ nguồn huy động tài trợ từ doanh nghiệp và tổ chức liên kết trong và ngoài Hiệp hội. Hội đồng Quản lý Quỹ quyết định tổng số tiền và cách thức phân bổ dành cho từng loại học bổng trong năm căn cứ trên thực tế số dư của Quỹ.

Học bổng VALOMA gồm 2 loại học bổng: Học bổng VALOMA dành cho sinh viên tài năng; Học bổng VALOMA dành cho sinh viên nghèo vượt khó. Các mức học bổng, căn cứ, điều kiện và phương pháp xét học bổng do Hội đồng Quản lý Quỹ quy định theo từng thời kỳ và sẽ được công bố rộng rãi.

Quy chế thể hiện rõ 4 nguyên tắc sử dụng Quỹ Học bổng VALOMA là: Công bằng, cân bằng, đúng đối tượng; Công khai, minh bạch; Đảm bảo tính khuyến khích, động viên đối tượng được thụ hưởng; Thu hút sự quan tâm của nhiều đối tượng và tạo hiệu ứng lan tỏa trong cộng đồng dạy và học chương trình logistics và quản lý chuỗi cung ứng.

Hội đồng Quản lý Quỹ có cơ cấu gồm Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc điều hành, Thư ký Hội đồng và các Ủy viên.

Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam (VLA) được thành lập ngày 24 tháng 7 năm 2021, là tổ chức xã hội - nghề nghiệp tập hợp các cơ sở đào tạo, trường đại học, trường cao đẳng và doanh nghiệp dịch vụ logistics trên cả nước với mục tiêu đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành logistics, góp phần thúc đẩy và đưa logistics thành một ngành kinh tế quan trọng của đất nước.

 

Bình luận

    Chưa có bình luận