Hà Nội công khai giá một số mặt hàng thiết yếu áp dụng trong thời gian giãn cách

Sở Tài chính Hà Nội đã có văn bản về việc công khai giá các mặt hàng thiết yếu trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn TP Hà Nội.

 

 Ngày 30/8, Sở Tài chính Hà Nội đã có văn bản số 5479/STC-QLG gửi Sở Thông tin và Truyền thông về việc công khai thông tin giá các mặt hàng thiết yếu trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ảnh minh họa.Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Thành uỷ tại Văn bản số 177/CV/ TU ngày 28/7/2021 về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội; chỉ đạo của UBND Thành phố tại Văn bản số 8843/VP KT ngày 19/8/2021 về việc thực hiện nhiệm vụ công khai thông tin giá các mặt hàng thiết yếu trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 về việc thực hiện giẫn cách xã hội trên địa bàn Thành phố để phòng chống dịch Covid-19; Công điện số 19/CĐ-UBND ngày 21/8/2021 của UBND Thành phố về việc tăng cường các biện pháp thực hiện nghiêm giãn cách xã hội để ngăn chặn dịch bệnh COVID-19, Sở Tài chính thông tin về giá đối với một số mặt hàng thiết yếu trên các phương tiện thông tin đại chúng để các tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo./.

PV/VOV.VN

 

Bình luận

    Chưa có bình luận