Công nhận kết quả các bài kiểm tra khi học trên internet và truyền hình

Bộ GD&ĐT vừa ban hành hướng dẫn dạy học qua internet, trên truyền hình tại trường phổ thông, giáo dục thường xuyên trong thời gian học sinh nghỉ do Covid-19.

 

Học online như chính khoá

Bộ GD&ĐT đưa ra 4 mục tiêu trong việc dạy học trên truyền hình và qua internet, gồm: Giúp học sinh được học theo chương trình giáo dục phổ thông trong thời gian nghỉ ở trường; phát triển năng lực tự học của học sinh và nâng cao kỹ năng tổ chức dạy học qua internet, trên truyền hình của giáo viên; tăng cường mối liên hệ giữa nhà trường và gia đình trong việc tổ chức và hỗ trợ học sinh trong học tập; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học.

Với việc dạy học qua internet, giáo viên sử dụng các ứng dụng hoặc dịch vụ của internet để tổ chức hoạt động dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh.

Để thực hiện việc phương pháp này hiệu quả, Bộ GD&ĐT hướng dẫn các nhà trường chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật, bao gồm: Hệ thống quản lý học tập (LMS - Learning Management System); hệ thống quản lý nội dung học tập (LCMS - Learning Content Management System); hệ thống dạy học trực tuyến.

Các hệ thống thuộc hạ tầng kỹ thuật này đảm bảo việc quản lý dạy học, theo dõi được quá trình học tập của học sinh, tổ chức kiểm tra trực tuyến. Đồng thời, cho phép giáo viên khởi tạo kho học liệu phục vụ dạy học, cung cấp học liệu cho học sinh, tổ chức tương tác với học sinh và gia đình học sinh trong quá trình dạy học.

Nội dung bài học và học liệu để dạy học qua Internet, gồm: sách giáo khoa, bài giảng, tài liệu, học liệu, câu hỏi, bài tập để tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh.

Tương tự, việc dạy học qua truyền hình cũng phải đảm bảo yêu cầu về thiết bị, hạ tầng kết nối truyền hình, đáp ứng các yêu cầu thu sóng truyền hình tương thích với hệ thống truyền hình quốc gia.

Với hình thức này, Bộ yêu cầu các bài học trên truyền hình do giáo viên có kinh nghiệm dạy học, ghi hình để tổ chức dạy học theo chương trình giáo dục phổ thông và các quy định, hướng dẫn của Bộ. Việc sử dụng học liệu, kiểm tra đánh giá theo các bài học trên truyền hình, bảo đảm tính khoa học, sư phạm, phù hợp với đối tượng học sinh theo từng cấp học.

Bộ đề nghị các nhà trường phải xây dựng kế hoạch thực hiện dạy học qua Internet, truyền hình. Cụ thể, khi tổ chức dạy học qua Internet, mỗi nhà trường phải chỉ đạo các tổ chuyên môn, giáo viên xây dựng bài học, học liệu để dạy học.

Các trường cử cán bộ kỹ thuật hỗ trợ giáo viên, hướng dẫn học sinh sử dụng công nghệ thông tin phục vụ việc dạy học. Giáo viên đảm bảo duy trì tương tác với học sinh trong quá trình dạy học, giao nhiệm vụ và kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh.

Như vậy, Bộ GD&ĐT công nhận việc dạy học từ xa không chỉ hỗ trợ ôn tập cho học sinh mà như một phần của việc dạy học chính khoá, giúp học sinh tiếp thu kiến thức mới, bám sát chương trình trong khi chưa thể đến trường.

Công nhận kết quả học online

Nội dung được học sinh, phụ huynh và các nhà trường quan tâm hiện nay là việc kiểm tra, đánh giá, công nhận kết quả dạy học từ xa sẽ ra sao. Hướng dẫn của Bộ GD&ĐT nêu, kết quả kiểm tra, đánh giá thường xuyên trong quá trình dạy học qua internet, trên truyền hình được sử dụng thay cho các bài kiểm tra thường xuyên theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Bộ GD&ĐT cho phép các cơ sở giáo dục phổ thông quản lý, theo dõi, giám sát việc kiểm tra, đánh giá thường xuyên kết quả học tập của học sinh qua internet, trên truyền hình bảo đảm công bằng, khách quan, trung thực.

Với bài kiểm tra định kỳ và học kỳ, văn bản Bộ GD&ĐT nêu rõ, khi học sinh đi học trở lại, cơ sở giáo dục phổ thông tổ chức cho học sinh ôn tập, bổ sung, củng cố kiến thức đã học qua internet, trên truyền hình. Đồng thời thực hiện việc kiểm tra định kỳ và kiểm tra học kỳ theo quy định của Bộ GD&ĐT về đánh giá, xếp loại học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông.

Bộ GD&ĐT công nhận hình thức học qua internet và truyền hình như học chính khoá.

Các trường đối sánh kết quả kiểm tra định kỳ, kiểm tra học kỳ và kiểm tra thường xuyên để có giải pháp phù hợp giúp học sinh củng cố, bổ sung kiến thức.

Hướng dẫn của Bộ GD&ĐT cũng giao trách nhiệm cho sở, phòng GD&ĐT, các nhà trường trong việc phối hợp, xây dựng kế hoạch, tập huấn giáo viên cũng như kiểm tra, giám sát toàn bộ quá trình thực hiện việc dạy học qua internet, trên truyền hình.

 Hà Cường/VTC.VN

 

Bình luận

    Chưa có bình luận