Tổng Công ty EMICO Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 6/7/2020, Tổng Công ty Phát triển Phát thanh Truyền hình Thông tin (EMICO) đã tiến hành Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

Ngày 6/7/2020, Tổng Công ty Phát triển Phát thanh Truyền hình Thông tin (EMICO) đã tiến hành Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đến dự có PGS. TS Nguyễn Thế Kỷ - Ủy viên Trung Ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; đồng chí Trần Minh Hùng - Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đài Tiếng nói Việt Nam; đồng chí Vũ Hải Quang - Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đài Tiếng nói Việt Nam cùng lãnh đạo các phòng, Ban Đài Tiếng nói Việt Nam.

PGS.TS. Nguyễn Thế Kỷ - Ủy viên Trung Ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam phát biểu tại Đại hội.

Đồng chí Ngô Xuân Thi - Chủ tịch HĐQT, TGĐ Tổng công ty EMICO phát biểu và đóng góp ý kiến.

Từ một doanh nghiệp Nhà nước chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, Đảng bộ rất chú trọng vai trò lãnh đạo toàn diện; phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo, Công đoàn và Đoàn thanh niên để định hướng các chủ trương, xây dựng kế hoạch và giải pháp thực hiện trong sản xuất kinh doanh. TCty phân công cụ thể nhiệm vụ cho từng lãnh đạo, từng đơn vị để chủ động bám sát các nhiệm vụ được giao nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu mà Nghị quyết của Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra như: doanh thu, các khoản phải nộp ngân sách Nhà nước, thu nhập của người lao đông đều ổn định, có tích lũy để phát triển. Tiền vốn Nhà nước do Đài Tiếng nói Việt Nam làm chủ sở hữu có tại Tổng công ty được bảo toàn và phát triển.

Ban chấp hành Đảng ủy Tổng công ty nhiệm kỳ 2020-2025

Các đồng chí Đảng viên dơ thẻ Đảng biểu quyết.

Tất cả đều thận trọng khi bầu ra người có đức, có tài.

Đại diện Ban kiểm phiểu phát phiếu bầu cử.

Ban kiểm phiếu làm việc hết sức công tâm và minh bạch.

Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 của EMICO đã thành công tốt đẹp. 3 đồng chí đã được bầu vào Ban chấp hành Đảng ủy Tổng công ty, đồng chí Nguyễn Việt Bằng - Phó tổng giám đốc được tái bổ nhiệm chức vụ Bí thư Đảng Ủy Tổng công ty. Đại hội cũng bầu được 7 đồng chí chính thức và 2 đồng chí dự khuyến đi dự Đại hội cấp trên là những người có phẩm chất, năng lực lãnh đạo và thể hiện được ý chí phấn đấu học tập và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo Đài tiếng nói Việt nam tặng hoa và chụp ảnh lưu niệm cùng các đồng chí trúng cử nhiệm kỳ 2020 - 2025.

                                                                                                                                                                           Hà Nguyên

 

 

Bình luận

    Chưa có bình luận