Khoảng 1,5 đến 3 triệu lao động sẽ được hỗ trợ do dịch Covid-19

Nhằm hỗ trợ do dịch Covid-19, Bộ LĐ-TB&XH có gói đề xuất gửi Chính phủ hỗ trợ từ 1,5 - 3 triệu người lao động và khoảng 100 đến 200 ngàn DN.

 

Trong tháng 2, qua báo cáo nhanh của các doanh nghiệp, có khoảng 10% doanh nghiệp phải cắt giảm quy mô sản xuất. Bước sang đầu tháng 3, đặc biệt tuần thứ 2 của tháng 3, khi dịch Covid-19 có diễn biến phức tạp, số lượng doanh nghiệp phải cắt giảm quy mô sản xuất tăng lên rõ rệt với khoảng trên 15% trong tổng số doanh nghiệp. Trước tình hình này, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội có gói đề xuất gửi Chính phủ nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động đối phó với những ảnh hưởng bất lợi từ dịch Covid-19.

Về chính sách bảo hiểm xã hội, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã đồng ý với việc tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí và tử tuất cho 2 nhóm doanh nghiệp. Thứ nhất là những doanh nghiệp có từ 50% số lao động trong diện tham gia BHXH bắt buộc bị ngừng việc, thôi việc, không bố trí được việc làm. Thứ hai là những doanh nghiệp bị thiệt hại từ 50% tổng thu nhập do dịch Covid-19. Tuy nhiên, trước tình hình dịch Covid 19 đang diễn biến phức tạp và ảnh hưởng ngày càng lớn đến người lao động và doanh nghiệp, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tiếp tục có đề xuất với Chính phủ và Uỷ ban thường vụ Quốc hội nghiên cứu mở rộng đối tượng bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 để được nhận hỗ trợ.

Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết: “Hiện nay Bộ đang trình Chính phủ và xin ý kiến Thường vụ Quốc hội là nâng cao, tập trung mở rộng đối tượng, bao gồm tất cả những doanh nghiệp bị ảnh hưởng do dịch thì đều được có thể tạm dừng. Thứ hai là tất cả những doanh nghiệp đó, không khống chế tỷ lệ 50%. Thậm chí 10% người lao động thì đều được tạm dừng. Thứ 3 là đối với những doanh nghiệp, mức sản xuất kinh doanh mà giảm thu 50% có thể áp dụng ngay. Và tôi thấy rằng trong trường hợp như vậy, thì chúng ta hoàn toàn đủ điều kiện, đủ khả năng để đáp ứng yêu cầu hỗ trợ doanh nghiệp trong tình hình hiện nay”.

Ảnh minh họa. KT

Cả nước hiện có hơn 55 triệu lao động có việc làm, trong đó gần 15 triệu lao động làm việc trong các doanh nghiệp; hơn 9 triệu lao động đang làm việc trong các hợp tác xã, cơ sở kinh tế cá thể phi nông nghiệp.

Như vậy, về điều kiện, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất việc hỗ trợ tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí và tử tuất sẽ áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp chứ không phải chỉ có doanh nghiệp bị ảnh hưởng từ 50%. Thời hạn áp dụng tạm dừng từ tháng 3 đến hết tháng 12 năm 2020. Với đề xuất này, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ước tính sẽ có khoảng 1,5 đến 3 triệu người lào động và 150.000 đến 200.000 doanh nghiệp sẽ được hưởng chính sách.

Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết thêm: “Đối với bảo hiểm hưu trí và tử tuất thì chúng ta mạnh dạn mở rộng hơn đối tượng, mở rộng hơn cho các doanh nghiệp, mở rộng hơn đối với người lao động. Với quy mô như vậy, chúng tôi tính là nếu như với phương án Bộ nêu ra thì chúng ta hoàn toàn có thể hỗ trợ người lao động từ 1,5 triệu đến 3 triệu và khoảng 100 đến 200.000 doanh nghiệp. Và nếu với quy mô như vậy, thì tương ứng với số tiền là 25 nghìn đến 49 nghìn tỷ trong thời gian từ tháng 3 đến tháng 12/2020 này. Và như vậy, trong nguồn kết dư chúng ta hoàn toàn đáp ứng được. Vì kết dư hưu trí và tử tuất của chúng ta hiện nay khoảng 800 nghìn tỷ và một năm chúng ta ứng ra cũng khoảng chỉ 50 nghìn tỷ thì tôi nghĩ hoàn toàn đáp ứng được”.

Về chính sách tạm dừng đóng bảo hiểm thất nghiệp, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất 100% doanh nghiệp và người lao động được tạm dừng đóng bảo hiểm thất nghiệp trong thời gian từ tháng 2 đến hết tháng 12/2020. Sau đó, doanh nghiệp và người lao động phải đóng bù thời gian này mà không phải nộp tiền lãi chậm đóng.

Trong trường hợp miễn đóng bảo hiểm thất nghiệp, đề xuất của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng tới các doanh nghiệp và lao động ngừng việc, không tham gia sản xuất. Theo đó, doanh nghiệp và người lao động không phải đóng bảo hiểm thất nghiệp trong thời gian từ tháng 2 đến hết tháng 12/2020. Đồng thời, khoảng thời gian miễn đóng trên được tính là thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp của người lao động và người sử dụng lao động.

Với nhóm chính sách tín dụng đối với lao động và doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất hỗ trợ vay vốn ưu đãi đối với người lao động, ưu tiên lao động là người dân tộc thiểu số, lao động không có quan hệ lao động ở khu vực nông thôn, lao động phi chính thức ở khu vực thành thị…

Dự kiến, thời hạn vay tối đa là 12 tháng với lãi suất vay là 3,96%/năm bằng 50% lãi suất cho vay đối với hộ cận nghèo./.

Hà Nam/VOV1

 

 

Bình luận

    Chưa có bình luận